Kategorie
Lubelskie Teatry

Hesperydy


Siedziba: Chełm
Rok założenia: 2007
Sala: Sala widowiskowa Chełmskiego Domu Kultury (500 miejsc)
Aktualna liczebność zespołu: 36
Dane kontaktowe: tel. 82 563 00 81 (wew. 315), hesperydy@chdk.chelm.pl

https://www.facebook.com/TeatrHesperydyfanpage/


Teatr zajmuje się nie tylko realizacją spektakli scenicz­nych, a także widowisk plenerowych przy wykorzystaniu dźwięku i ognia. Grupa działa w Chełmskim Domu Kultury, skupiając gimnazjalistów i młodzież szkół średnich. Instrukto­rem i reżyserem jest Elżbieta Dopieralska. Zajęcia realizowane są w czterech grupach podzielonych według poziomu zaawan­sowania. Teatr zrzesza młodzież gimnazjalną i licealną, działając przede wszystkim edukacyjnie. Poza podstawowymi elemen­tami warsztatu aktorskiego uczy się tu pracy w grupie. Teatr realizuje tylko własne projekty. Do realizacji grupy należą takie przedstawienia jak Raj, Szeptuchy, Wyspa Żywiołów, a także mo­nodramy (Brida), widowiska plenerowe (Wielki Mały Człowiek), happeningi w przestrzeni miejskiej. Co roku teatr organizuje Wieczór Teatralny Hesperyd, podczas którego prezentuje przedstawienia swoje i zaproszonych gości. Teatr finansowany jest jako jednostka Chełmskiego Domu Kultury.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Teatr Ziemi Chełmskiej


Miejsce: Chełm
Rok założenia: 1906 (2010)
Sala: Sala widowiskowa Chełmskiego Domu Kultury (500 miejsc)
Największa impreza: Ogólnopolskie Spotkania Profesjonalnych Teatrów Amatorskich
Dane kontaktowe: tel. 82 563 00 81 wew. 308, tzch@chdk.chelm.pl

https://chdk.chelm.pl/tzch


Jeden z najdłużej działających teatrów amatorskich w Polsce – jego pierwszą premierę datuje się na rok 1906. Od tego czasu działał nieprzerwanie przez 85 lat, wystawiając ponad 220 sztuk, grając 1000 przedstawień i angażując w pra­cę około 400 osób. Teatr zawiesił działalność w 1991 roku po śmierci reżysera Czesława Dopieralskiego. Powrócił do regu­larnej aktywności w roku 2010, reaktywowany przez Chełmski Dom Kultury. Pierwszą premiera byli Radcy pana radcy Michała Bałuckiego w reżyserii Barbary Szarwiło i Sławoja Czarnoty, któ­rzy pełnią aktualnie obowiązki reżyserskie. Szarwiło jest ponad­to głównym instruktorem teatru. W jego repertuarze znajdują się także farsy i komedie, jak Mayday Raya Cooneya czy Week­end z R. Robina Hawdona, ale i propozycje klasyczne, jak Opo­wieść wigilijna według Charlesa Dickensa. Teatr działając przy Chełmskim Domu Kultury ma swój udział w organizowanych od 2012 roku Ogólnopolskich Spotkaniach Profesjonalnych Teatrów Amatorskich. Spektakle teatru są biletowane.