Kategorie
Lubelskie Teatry

Teatr Piosenki „Młyn”


Siedziba: Hrubieszów
Rok założenia: 2007
Sala: Sala w Hrubieszowskim Domu Kultury
Aktualna liczebność zespołu: 7
Dane kontaktowe: tel. 84 696 26 15, hdk.hrubieszow@op.pl

http://www.teatrpiosenkimlyn.pl/


eatr powstał z inicjatywy poety Adama Szabata przy współpracy Andrzeja Pakuły, Macieja Łyki, Magdaleny Sielickiej i Tomasza Brudnowskiego. Jego opiekunem jest Andrzej Marut. Grupa działa przy Hrubieszowskim Domu Kultury. Poprzez rea­lizację koncertów, recitali i spektakli muzycznych (na repertuar składają się takie tytuły jak: Miłość pomiędzy wierszami, Wia­nami, Pamiętnik z miasteczka H, Młyn z konopą) grupa stawia sobie za cel promocję piosenki przy artystycznej współpracy z regionalnymi twórcami. Rekrutuje się z dorosłych, do współ­pracy zaprasza także młodych twórców. Teatr wydaje także płyty muzyczne.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Acrimonium


Siedziba: Hrubieszów
Rok założenia: 1999
Sala: Sala w Hrubieszowskim Domu Kultury
Dane kontaktowe: tel. 84 696 26 15, hdk.hrubieszow@op.pl

https://www.facebook.com/acrimonium.poezji


Grupa działa przy Hrubieszowskim Domu Kultury, gdzie w jej ramach odbywają się zajęcia oferujące uczestnikom za­poznanie się z warsztatem pracy aktora, a także pomoc w przy­gotowaniu do egzaminów do szkół teatralnych i filmowych. Zajęcia prowadzi Maria Marut, członkowie grupy rekrutują się z młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Poza dzia­łalnością edukacyjną teatr realizuje utrzymany w poetyckiej estetyce przedstawienia, często o treści religijnej (np. Drogi Krzyża Jana Polita), ale także bajkowej (Jak czarownica Ma­tylda skarbów szukała). Styl grupy charakteryzuje oszczędne podejście do scenografii oraz koncentracja na słowie, geście i ruchu. W pracy teatralnej wykorzystuje teksty literackie, jak również twórczość własną lub członków Klubu Literackiego Ziemi Hrubieszowskiej. Członkowie Grupy zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach recytatorskich na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Pracują jako wo­lontariusze w czasie wakacji i ferii zimowych, które organizuje HDK. Dali się też poznać najmłodszym mieszkańcom miasta, dla których co roku występują z okazji Św. Mikołaja oraz Dnia Dziecka w C.H. Max w Hrubieszowie. Grupa Teatralna Acrimo­nium reprezentowała Hrubieszów i Polskę we Włoszech w 2010 roku ze spektaklem Światło życia w czasie Międzynarodowych Spotkań Młodych w Rzymie z okazji beatyfikacji Chiary Luce Badano. Acrimonium współpracuje z Łódzkim Teatrem Chorea i Centrum Teatralnym w Skrzynicach.