Kategorie
Lubelskie Teatry

Kolektyw LŁ


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2015
Dane kontaktowe: tel. 509050342, booking@sztukmistrze.pl


Kolektyw LŁ to zespół artystyczny tworzący w nurcie nowego cyrku. Założony przez Artura Perskawca, Daniela Chlibiuka, Jakuba Szweda oraz Mateusza Kownackiego. Praca artystyczna Kolektywu LŁ to przede wszystkim praca poszukiwawcza mająca na celu odnalezienie nowych możliwości pracy z ciałem, przestrzenią i przedmiotem. Głównymi narzędziami w pracy scenicznej grupy są żonglerka współczesna, akrobatyka, improwizacja ruchowa, iluzja optyczna oraz teatr fizyczny. Teatr działa w ramach Fundacji Sztukmistrze.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Teatr NOTOCO


Siedziba: Kraśnik
Rok założenia: 2011
Dane kontaktowe: aleja Niepodległości 44, 23-200 Kraśnik,
nitka@onet.eu


Teatr NOTOCO, założony i kierowany przez Monikę Nitkiewicz, działa w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Skupia grupy dziecięce, młodzieżowe i seniorów. Tworzy spektakle autorskie w oparciu o doświadczenia, przeżycia i pomysły uczestników. Odwołuje się do aktualnych dla danej grupy wiekowej problemów społecznych, często trudnych i stanowiących tabu, takich jak wykluczenie, problemy psychiczne, trudne relacje międzypokoleniowe czy molestowanie. W swojej działalności odwołuje się do estetyki teatru alternatywnego, łącząc elementy wizji, ruchu, tańca i teatru plastycznego. Angażuje się w „wychowanie do teatru” poprzez happeningi i akcje uliczne zachęcające do udziału w programie Teatr Polska na terenie miasta i miejscowych szkół organizację Kraśnickich Spotkań Teatralnych – przeglądu spektakli autorskich.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Teatr Puk – Puk


Siedziba: Świdnik
Rok założenia: 1997
Dane kontaktowe: al. Lotników Polskich 24, Świdnik


Teatr Puk-Puk ma na swoim koncie ponad 40 premier, wśród których są spektakle dla dzieci, młodzieży  i  dorosłych. Skupia osoby w różnym wieku, w jego ramach działają grupy dziecięce, młodzieżowe i dorosłe. Dla niektórych teatr jest tylko przelotną przygodą, dla innych staje się życiową pasją. Celem działalności Puk-Puk nie jest wychowanie zawodowego aktora, czy przygotowanie członków zespołu do egzaminu do szkoły teatralnej, lecz wychowanie aktywnego, kreatywnego człowieka, który mając poczucie wspólnoty, czuje się potrzebny i spełniony artystycznie. W ramach Te

Materiał nadesłany.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Patryk Pawelec


Siedziba: Lublin
Dane kontaktowe: recytacja.wok@gmail.com


Instruktor teatralny, aktor, animator kultury, utytułowany recytator, instruktor żywego słowa w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie. Reżyser spektaklu młodzieżowego „Czwarty czwartek marca”, twórca monodramu „Tam i z powrotem” nagrodzonego na XIV Ogólnopolskich Spotkaniach z Monodramem w Suwałkach. Prowadzi warsztaty teatralne i recytatorskie dla instruktorów, nauczycieli oraz młodzieży na terenie Lubelszczyzny. Jest założycielem i instruktorem Młodzieżowego Studia Teatralnego w Rykach. Autor scenariuszy i reżyser spektakli dla młodzieży. Współpracuje z Pracownią Słowa Centrum Kultury w Lublinie, Teatrem Klepisko, Teatrem Panopticum, Zamojskim Domem Kultury, Stowarzyszeniem „Wszystko Gra” w Zamościu oraz „Kwadratem Artystycznym” w Rykach.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Teatr Persyflaż


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2018
Dane kontaktowe: tel. 697 892 629, teatrpersyflaz@gmail.com


Chcąc spróbować swoich sił w nieco innej formie wypowiedzi, najstarsi wychowankowie Teatru Satyry Zielona Mrówa działającego w Bursie Szkół Artystycznych w Lublinie założyli w marcu 2018 roku Teatr Persyflaż. W tej odświeżonej formie próbują przełamywać konwencje w kalsycznej literaturze.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Fundacja Banina

Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2015
Dane kontaktowe: fundacjabanina@gmail.com


Fundacja Banina powstała z inicjatywy Bartłomieja Miernika. Głównym założeniem ideowym teatru jest sięganie po tematy istotne dla publiczności, prowokujące do dyskusji, rozmowy. Odbiorcy w tym teatrze są częścią wspólnego procesu dochodzenia do sensów i znaczeń. Jego przedstawienia są swoistą teatralną debatą, której rezultat nie jest nigdy z góry przesądzony. Sięga po tematy ważne historycznie, jak w spektaklu „Bień_1920”, zbudowanym wokół sylwetki Adama Bienia oraz po bieżące tematy istotne społecznie, także adresowane do młodzieży, jak w „Kijów-Aleppo”, gdzie oddał głos aktorom-amatorom-uchodźcom. Spektakle prezentowane są szerokiej publiczności w szkołach, domach kultury, teatrach w całej Polsce. Nierozerwalnie są sprzężone z modułem edukacyjnym – warsztatem, rozmową z widzem. W najbliższym czasie Fundacja realizować będzie projekt „Zagłada” w Zamościu, inspirowany powieścią Piotra Szewca.

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Lubelskie Teatry

Scena In Vitro


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2007
Dane kontaktowe: tel. (81) 466 61 24, 515 269 900, scenainvitro@gmail.com


Pomysłodawcą i dyrektorem teatru jest Łukasz Witt-Michałowski.Scena InVitro to teatr realizujący teksty dotąd nieznane lub słabo znane polskiej publiczności. Nie posiada stałego zespołu, bo wychodzi z założenia, że stałość to stagnacja, dlatego wciąż szuka nowych twarzy. Sięga po teksty współczesne i klasyczne, eksperymentuje w przeróżnych przestrzeniach, zmagając się z literaturą polską i obcą. Teatr traktuje jako platformę wypowiedzi o rzeczach najistotniejszych,często marginalizowanych w debacie publicznej i powszechnej świadomości.Uwielbia prowokować do myślenia i odnajdywania własnego punktu widzenia. Nie daje gotowych odpowiedzi, ale zaprasza w podróż w stronę własnych przemyśleń i samodzielnego formułowania wniosków. Scena InVitro budzi z letargu i wyostrza zmysły. Chce rozmawiać o rzeczach ważnych.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Dolnośląskie Lubelskie Teatry

Kolektyw Polka


Rok założenia: 2016
Dane kontaktowe: ul. Miodowa 13, 22-300 Krasnystaw,
Izabella Gawęcka, izabellagawecka@gmail.com


Kolektyw Polka skupia kobiety pochodzące z różnych miast i działające wokół różnorodnych inicjatyw. To doświadczone aktorki, reżyserki, menadżerki kultury i działaczki społeczne. Grupa zawiązała się w 2016 roku podczas wspólnej pracy ze społecznością ulicy 1 Maja w Lublinie. Na podstawie rozmów z mieszkankami i pracownicami tej przestrzeni Kolektyw Polka stworzył „Dramaturgie pracy kobiet”. Czytanie performatywne tekstu odbyło się w tym samym miejscu, z którego zebrany został materiał – na ulicy 1 Maja. W dalszej drodze artystycznej zespół eksploruje temat pracy kobiet, eksperymentując na styku animacji kultury i teatru dokumentalnego.

W skład Kolektywu wchodzą: Alicja Brudło, Izabella Gawęcka, Iwona Konecka, Dorota Ogrodzka, Agnieszka Pajączkowska, Katarzyna Pągowska, Anna Sadowska.

Dotychczasowe osiągnięcia: zwyciężczynie VI edycji konkursu OFF: Premiery/Prezentacje 2017.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Lubelskie Teatry

T1A Mateusz Nowak


Teatr Jednego Aktora

Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2011
Aktualna liczebność zespołu: 1
Dane kontaktowe: tel. 504 057 755, m.nowak@ddkweglin.pl


Mateusz Nowak, z wykształcenia polonista, od 2005 roku działa jako animator i edukator kulturalny. Jako aktor monodra­mista we współpracy z reżyserem Stanisławem Miedziewskim zrealizował trzy spektakle: teatralność (2011), Od przodu i od tyłu (2014) oraz Żertwa (2016). Przyniosły mu one kilkanaście nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach teatralnych (WROSTJA, Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, Przegląd Monodramu Współczesnego w Warszawie, 13th International Theater Festival „Saint Muse” w Ułan Bator – Mongolia, 13th International Monodrama Festival „Albamo­no” w Albanii i in.). Swoje monodramy prezentował ponad sto razy w Polsce i za granicą (Albania, Armenia, Czechy, Kuwejt, Mongolia, Słowacja, Turcja, Ukraina). Jest także recytatorem i instruktorem kultury żywego słowa. Prowadzi autorskie war­sztaty, jako juror bierze udział w konkursach recytatorskich (których był wielokrotnym laureatem). Jego teatr utrzymuje się ze stypendiów, programów grantowych i środków własnych.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Teatr Klepisko


Siedziba: Skowieszynek pod Kazimierzem Dolnym nad Wisłą
Rok założenia: 2015
Sala: Stodoła w Skowieszynku (100 miejsc)
Aktualna liczebność zespołu: 5 osób zespołu aktorskiego, 3 aktorów współpracujących i kilkanaście osób, malarzy, grafików, muzyków, fotografów
Dane kontaktowe: tel. 791 731 073

https://www.facebook.com/naklepisku


Teatr Klepisko powstał z inicjatywy aktora Jana Waw­rzyńca Tuźnika. Mieści się w stodole we wsi Skowieszynek, zawiaduje nim grupa młodych artystów. Są to m.in. muzycy, graficy, absolwenci szkół teatralnych. Początkowa idea teatru rozszerzyła się na inne gałęzie sztuki. W Klepisku swoje miej­sce ma także malarstwo, muzyka i performans. Z założenia jest to miejsce przyjazne artystom. Teatr Klepisko reprezentowany jest przez Fundację Klepisko, która zajmuje się między innymi prowadzeniem warsztatów dla społeczności lokalnej. Twórcy Klepiska podkreślają, jak ważny jest dla nich dobry kontakt z mieszkańcami wsi. Ludzie ze Skowieszynka są zapraszani nieodpłatnie na próby generalne spektakli. W realiach wsi umieszczono również pierwsze przedstawienie teatru – Stypę (reż. Magdalena Czajkowska). Punktem wyjścia do jego realiza­cji były wywiady z najstarszymi mieszkańcami Skowieszynka. Drugie przedstawienie zatytułowane Władcy (reż. Mateusz Ty­mura) powstało w koprodukcji z białostockim Teatrem Latarnia. Przedstawienie korzysta z tekstów źródłowych i powieści Wład­ca much Williama Goldinga. Teatr finansowany jest ze środków ministerialnych, miejskich, a także ze stypendiów i z wpływów ze sprzedaży biletów.