Kategorie
Kujawsko-Pomorskie Teatry

Alelale


Siedziba: Bydgoszcz
Dane kontaktowe: 502 155 327, teatralelale@gmail.com


Teatr Alelale tworzą Iga Jambor- Skupniewicz,  Karolina Suchodolska, Karolina Kasprzak, aktorki spragnione teatralnych wyzwań.  W kręgu ich zainteresowań znajduje się przede wszystkim teatr formy, teatr lalek.  Są związane z Bydgoszczą, ale grają wszędzie tam, gdzie jest ich odbiorca.  

Realizują spektakle kameralne. Grają dla dorosłych, dla młodzieży, dla dzieci. Ich misją jest edukacja przez teatr. 

Eksplorują teatr formy, wgryzając się  w sferę pierwotnej muzyczności teatru, traktując swoje ciało i elementy scenografii jak instrumenty.  W spektaklach dla dorosłych dotykają tematów związanych z kobiecością, seksualnością, przemocą, stereotypami płciowymi, dominacją, macierzyństwem, koherencją ról i sięganiem do źródeł odwiecznej, kobiecej mocy twórczej, jako prastarej mądrości, z której to źródła czerpiemy moc. 

Materiał nadesłany.

Kategorie
Podlaskie Teatry

Walny-Teatr


Siedziba: Policzna
Rok założenia: 1999
Dane kontaktowe: Teatr w stodole w Policznej 48
tel.692 132 904, mail: walny-teatr@wp.pl


Teatr lalki i przedmiotu Walny-Teatr swoją nazwę wziął od nazwiska założyciela – Adama Walnego. Artysta od 2016 roku działa na Podlasiu we wsi Policzna, gdzie w drewnianej stodole swoje miejsce znalazł także założony przez niego Międzyna­rodowy Instytut Teatru Przedmiotu. Instytut ma się skupić na eksperymentach, badaniach i dokumentacji z dziedziny teatru lalki, figury, cieni, maski i innych obiektów scenicznych. Cha­rakter pracy laboratoryjnej sprawia, że działalność Instytutu nie będzie adresowana do lokalnej społeczności – w przeciwień­stwie do spektakli teatralnych. Teatr ma obywać się bez dotacji i sponsorów. Adam Walny jest również założycielem Instytutu Sztuki Lalkarskiej przy Walnym-Tatrze oraz Pracowni Teatru Przedmiotu przy Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie. Zajmuje się tworzeniem programów edukacyjnych („Lekcje z lalki”) i terapeutycznych („Lalka z duszą”). Prowadzi warsztaty dla dzieci i dorosłych. Wielokrotnie nagradzany za działalność artystyczną, autor podręcznika do teatru lalek Teatr Przedmiotu. Twórca szeregu przedstawień, wśród których są m.in. Kuglarz i Śmierć, Genesis, Misterium Narodzenia, Hamlet, Szekspir – made in Poland. Walny-Teatr w swojej działalności koncentruje się na badaniu różnych tradycji teatru lalki, maski i przedmiotu. Efekty pracy prezentuje zarówno w warunkach studyjnych, jak i ulicz­nych, a także estradowych. Korzysta z lalki także w kontekście pozascenicznym (edukacja, performans, terapia). Od 2004 roku organizuje w Warszawie festiwal Święto Głupców.

Kategorie
Podlaskie Teatry

Teatr Papahema


Siedziba: Białystok/Warszawa
Rok założenia: 2014
Dane kontaktowe: tel. 660 428 164 (Mateusz Trzmiel),
600 312 263 (Helena Radzikowska), grupa.papahema@gmail.com


Teatr założyli Paulina Moś, Paweł Rutkowski, Helena Radzikowska i Mateusz Trzmiel, absolwenci Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W swojej pracy sięgają po klasykę, dbając o jej nowoczesną interpretację. Efektem oparty na tekście Gabrieli Zapolskiej spektakl Moral Insanity. Tragedia ludzi głupich, oraz czerpiący z Ionesco i Szekspira Macbett. Przedstawienia te pre­zentowali w ramach ogólnopolskich prestiżowych konkursów: Klasyka Żywa i SzekspirOFF 2016. We współpracy z Teatrem Montownia zrealizowali Calineczkę dla dorosłych, wspomożeni przez Krystynę Jandę oraz swoich sympatyków przesyłających pieniądze w ramach akcji crowdfundingowej zrealizowali na scenie Teatru Polonia Alicję po drugiej stronie lustra. Teatr we­dług Papahemy winien być dowcipny, ale i mądry, a także do­pracowany estetycznie – w tym celu grupa łączy teatr formy z działaniami aktorskimi, a wszystko to w oparciu o literaturę.

Teatr korzysta z dotacji otrzymanych w ramach otwar­tych konkursów ofert organizowanych przez instytucje, takie jak Urząd Miejski w Białymstoku czy Urząd Marszałkowski Woje­wództwa Podlaskiego; realizuje projekty w ramach programów Narodowego Centrum Kultury oraz Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie; pozyskuje środki, promując swoje działania na portalach crowdfundingowych (PolakPotrafi.pl); otrzymuje darowizny, a także ryczałtowe wynagrodzenia za prezentację spektakli w teatrach instytucjonalnych.

Kategorie
Mazowieckie Teatry

Wędrowny Teatr Lalek Małe Mi


Miejsce: Warszawa
Rok założenia: 2013
Dane kontaktowe: teatr.malemi@wp.pl


Powołany do życia przez bajkoterapeutkę, absolwentkę Akademii Teatralnej w Warszawie – Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Sławę Tarkowską jest profesjonalnym teatrem wędrownym z ofertą skierowaną dla najmłodszych, ale posia­da w dorobku także sztuki dla dorosłych (np. Joanna. Johanna. Johanan). Poza elementami żywego planu w spektaklach od­naleźć można także różne formy animacji oraz autorską sce­nografię. Teatr wykorzystuje sztukę opowiadania oraz muzykę graną na żywo. Wspierają go tacy muzycy, jak Karolina Cicha, Jacek „Budyń” Szymkiewicz czy Jacek Mazurkiewicz; scenogra­ficznie zaangażowani w teatr byli np. Mikołaj Malesza, Kata­rzyna Szpilkowska i Marek Janiak, reżysersko grupę wspierał Piotr Bikont, aktorsko zaś m.in. Kajetan Mojsak, Grażyna Wiel­gus, Katarzyna Tercz. W dorobku zespołu znajdują się między innymi takie tytuły, jak Szydełkowa szopka Babci Klary, Ali Baba i czterech rozbójników oraz TUWIM Julek – PARA buch FRAZY w ruch. Grupa realizowała także przedsięwzięcia z pogranicza teatru jak „Lalkarze czytają”. Teatr współpracując z Fundacją Flap People realizował również projekty społeczno-kulturalne, takie jak „Wędrowny Kram Podlaskich Opowieści” czy „Rekonstrukcja Tradycyjnych Podlaskich Zabawek”. W finansowaniu pomaga­ją grupie zaprzyjaźnione fundacje i stowarzyszenia, pozostałe środki artyści pozyskują samodzielnie.

Kategorie
Podlaskie Teatry

Teatr Narwal


Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki

Siedziba: Białystok
Rok założenia: 2011
Dane kontaktowe: ul. Wesoła 17/1, 15-307 Białystok,
tel. 505 129 281, fundacja.teatr.narwal@gmail.com

https://www.facebook.com/Fundacja.Teatr.Narwal.Bialystok


Działalność fundacji, w ramach której działa teatr, skiero­wana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, które z rozma­itych przyczyn nie są w stanie realizować własnych zaintereso­wań i ambicji artystycznych. Prezesem Fundacji jest tancerka Anna Żebrowska. Swoją pracę fundacja prezentuje także w do­mach dziecka, na oddziałach onkologicznych, stara się również docierać do rodzin dysfunkcyjnych. Teatr specjalizuje się w krótkich for­mach nastawionych na edukację kulturową i  ekologiczną oraz two­rzy bajki terapeutyczne. Łączy żywy plan (dwoje aktorów) z wykorzystaniem lalek. Artyści sięgają zarówno do znanych tekstów, jak np. Pinokio, opracowując je w autorski sposób, jak też realizują autorskie bajki (np. Śmiecio-sztuka). Zasięg te­atru obejmuje niemal cały kraj, nie pomija jednak lokalnego środowiska. W pracę fundacji zaangażowani są m.in. Łukasz Szczepański i Małgorzata Kijak-Olechnicka. W ramach działal­ności zespołu marketingowego fundacja prowadzi działalność gospodarczą, z której zyski przeznaczone są na realizację celów statutowych. W fundacji działają psycholodzy, pedagodzy, so­cjolodzy – jest to miejsce, które sztukę wykorzystuje do działań obliczonych na dużo szerszy rezonans niż efekt artystyczny. Do­wodem angażowanie uczniów lokalnych szkół i domów dziec­ka do większych projektów, jak Misja Korczaka czy Karuzela wokół sztuki, czyli dzieciarnia na warsztat. Fundacja prowadzi również kurs dla animatorów, angażując aktorów i logopedów.

Kategorie
Podlaskie Teatry

Grupa Coincidentia


Siedziba: Solniki
Rok założenia: 2009
Sala: stodoła (do 100 osób)
Aktualna liczebność zespołu: 14
Dane kontaktowe: Solniki 44,
tel. 607 979 159 (Dagmara Sowa), kontakt@grupacoincidentia.pl


Grupa Coincidentia wyłoniła się z Kompanii Doomsday za sprawą dwojga aktorów: Dagmary Sowy i Pawła Chomczyka. W swojej twórczości zajmuje się teatrem ożywionej formy. Wy­korzystuje i animuje lalki, „ulalkawia” ludzi, korzysta z obrazów. Podczas pracy twórczej spotyka się z artystami reprezentują­cymi inne dziedziny sztuki: teatr lalek, dramat, plastykę, muzy­kę. Współpracowali z nimi m.in. Paweł Passini, Michael Vogel, Michał Walczak, Robert Voss, Wiesław Jurkowski, Maria Porzyc, Piotr Klimek, Cezary Szyfman, zespół Burakura, Samira Lehman, Krzysztof Prystupa.Zrealizowali kilkanaście spektakli, m.in. Made in Heaven, wielokrotnie nagradzane Słoń i kwiat, Murdas. Bajka, Turandot. Poza działalnością teatralną Grupa Coincidentia miała swój udział w realizacjach filmowych (Herr Barbarisch, Ty jesteś mą­dry, powiedz dla mnie?, Mark Tattenbaum), a także w prowadze­niu warsztatów artystycznych z wychowankami Domu Dziecka w Supraślu. Grupa otworzyła w roku 2016 Siedlisko Kultury – Solniki 44 z zamiarem prowadzenia działalności warsztatowej, edukacyjnej oraz artystycznej, której odbiorcami mają być również lokalni mieszkańcy; w planach jest również przygoto­wanie cyklicznej imprezy. Finansowaniem zawiaduje Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia, która pozyskuje dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Kategorie
Podlaskie Teatry

Teatr Latarnia


Siedziba: Białystok
Rok założenia: 2009
Sala: brak
Aktualna liczebność zespołu: 10
Dane kontaktowe: ul. Pionierska 2, 15-142 Białystok,
tel. 517 630 316, teatr.latarnia@wp.pl

https://www.teatrlatarnia.pl/Teatr Latarnia powstał z inicjatywy Mateusza Tymury i Moniki Kwiatkowskiej, skupia twórców ze środowiska akto­rów lalkarzy rekrutujących się z białostockiej Akademii Teatral­nej. Już pierwszy spektakl Prosta historia przyniósł im nagrody (10. Międzynarodowy Festiwal Zdarzenia w Tczewie, Festiwal Animacji Teatralnej i Filmowej FATiF Rabka-Zdrój). Nagrodzone zostało także kolejne przedstawienie Mała pasja, czyli historia o psie Pana Jezusa (11. Międzynarodowy Festiwal Zdarzenia w Tczewie). Od tamtej pory zespół zrealizował pięć spektakli oraz przedstawienie Władcy w kooperacji z Teatrem Klepisko. Poza spektaklami teatr współpracował przy projektach „Po­dwórkowy dom kultury”, „Art Taxi”, „Bojarzy zostają”, „Pionier­ska Records” – miejscem tych działań pozostawał Białystok, co wskazuje na lokalną aktywność teatru. Artyści zrealizowali także własny projekt „Chata na wygodzie” – będący realizacją idei teatru domowego, którego siedzibą stała się chata w hi­storycznej dzielnicy Białegostoku – Bojarach. Od 2016 roku ist­nieje Fundacja Teatr Latarnia. Teatr pozyskuje fundusze poprzez granty, stypendia artystyczne i własne finansowanie spektakli.

Kategorie
Mazowieckie Teatry

Teatr Lalek Igraszka


Miejsce: Warszawa
Sala: brak stałej siedziby
Rok założenia: 2009
Aktualna liczebność zespołu: 3
Dane kontaktowe: teatrigraszka@poczta.fm

http://www.teatrigraszka.pl/


Wędrowny teatr lalek z Warszawy, założony przez zawo­dowych aktorów w 2009 roku. Gra w wielu miejscach – domach kultury, szkołach, przedszkolach. Jego przedstawienia wyróżniają duże i kolorowe lalki teatralne, wykonane na zamówienie. Animowane są one na dużym parawanie, co w połączeniu z autorską muzyką i światłem daje niezapomniany efekt artystyczny. Teatr oferuje także warsztaty, na których dzieci mogą zgłębić tajniki teatru, aktorstwa, lalkarstwa lub zbudować własne lalki teatralne.

Kategorie
Mazowieckie Teatry

Unia Teatr Niemożliwy


Miejsce: Warszawa
Sala: brak siedziby
Rok założenia: 1997
Aktualna liczebność zespołu: do 5
Dane kontaktowe: ul. Urbanistów 1 m. 3 Warszawa,
tel. 22 658 08 89, chodaczynski@o2.pl

http://www.uniateatrniemozliwy.pl/


Termin „lalka” zespół rozumie nie tylko jako twór homoi­dalny, ale także znak, symbol, jakąkolwiek ożywioną materię na scenie. Wśród twórców Teatru są reżyserzy, scenografowie, muzycy, aktorzy, wielokrotnie obdarzani nagrodami i stypen­diami m.in. przez ministra kultury oraz festiwale. Swoje spek­takle Teatr prezentował w Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Czechosłowacji, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Rosji, na Białorusi i Słowacji, w Szwecji, Turcji, USA, Włoszech i Wielkiej Brytanii, uzyskując wiele nagród indywidualnych i zbiorowych (np. Pierrot 2000 – nagroda zbiorowa za poszukiwanie nowych nurtów i indywidualna dla kompozytora muzyki). Oprócz dzia­łalności stricte teatralnej zespół organizuje koncerty, wystawy, warsztaty oraz Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych „Lalka też Człowiek”.

Autora inscenizacji, Marka Chodaczyńskiego, nagradzano m.in. „za kształt teatralny przypowieści prof. Leszka Kołakow­skiego”, uznany przez miesięcznik „Teatr” za jeden z najlepszych spektakli teatru lalek w Polsce. W 2006 roku medalem Gloria Artis odznaczony został prezes stowarzyszenia, a w 2007 roku większość członków założycieli otrzymało medale Gloria Artis lub odznaczenia Zasłużony dla Kultury Polskiej. Grupa działa w ramach Stowarzyszenia Unia Teatr Niemożliwy i finansuje się z grantów, konkursów oraz dotacji.

Kategorie
Mazowieckie Teatry

Teatr Baj


Miejsce: Warszawa
Rok założenia: 1928
Dane kontaktowe: ul. Jagiellońska 28, 03-719 Warszawa,
tel. 22 619 80 77; 22 818 08 21

https://teatrbaj.pl/


Teatr Baj jest najstarszym teatrem lalek dla dzieci w Pol­sce. Jego dorobek artystyczny obejmuje 167 premier. Baj, przy­gotowując kolejne przedstawienia, sięga po polską i światową literaturę dla dzieci i młodzieży, stosuje różne formy i techniki lalkowe. Stara się łączyć w repertuarze klasykę i sztukę współ­czesną, zachowując między nimi równowagę. Do realizacji spektakli zaprasza ciekawych twórców z Polski i zagranicy. Grupa ma w repertuarze także propozycje dla starszych wi­dzów. W dorobku teatru znajdują się m.in. Szkoła marzeń, czyli Akademia Pana Kleksa, Na jagody, Przygody kota Filemona, Śpiąca królewna.

Oprócz tworzenia spektakli Baj realizuje różnorodne przedsięwzięcia teatralne i edukacyjne. Od 2009 r. prowadzi program edukacyjny „Teatr wiem co to” dla szkół i przedszko­li. W 2010 r. zrealizował wspólnie z norweskimi partnerami teatralno-edukacyjny projekt „Dziecko – teatr – świat. Ponad barierami”. Od 2012 r. realizuje projekt „Mały, Duży i BAJ” prze­znaczony dla rodzin. W 2012 r. zainaugurował nurt repertuaro­wy pod nazwą „Bajowe Najnaje”, w ramach którego tworzone są spektakle dla najmłodszych dzieci – do 3 lat. W 2014 r. zapo­czątkował warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury. Od kilku lat realizuje różnorodne działania zmierzające do dosto­sowania przestrzeni i oferty dla osób z różnymi dysfunkcjami, ujęte w program „Baj bez barier”.

Baj jako jedyny teatr lalek dla dzieci w Polsce został od­znaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. Na wnio­sek dzieci Międzynarodowa Kapituła przyznała Ewie Piotrow­skiej, Dyrektorowi Teatru Baj, Order Uśmiechu. O historii teatru powstała książka Baj wśród dzieci. 85 lat najstarszego teatru lalek w Polsce (red. M. Waszkiel, A. Kaszuba, 2014).