Kategorie
Podlaskie Teatry

Teatr Latarnia


Siedziba: Białystok
Rok założenia: 2009
Sala: brak
Aktualna liczebność zespołu: 10
Dane kontaktowe: ul. Pionierska 2, 15-142 Białystok,
tel. 517 630 316, teatr.latarnia@wp.pl

https://www.teatrlatarnia.pl/Teatr Latarnia powstał z inicjatywy Mateusza Tymury i Moniki Kwiatkowskiej, skupia twórców ze środowiska akto­rów lalkarzy rekrutujących się z białostockiej Akademii Teatral­nej. Już pierwszy spektakl Prosta historia przyniósł im nagrody (10. Międzynarodowy Festiwal Zdarzenia w Tczewie, Festiwal Animacji Teatralnej i Filmowej FATiF Rabka-Zdrój). Nagrodzone zostało także kolejne przedstawienie Mała pasja, czyli historia o psie Pana Jezusa (11. Międzynarodowy Festiwal Zdarzenia w Tczewie). Od tamtej pory zespół zrealizował pięć spektakli oraz przedstawienie Władcy w kooperacji z Teatrem Klepisko. Poza spektaklami teatr współpracował przy projektach „Po­dwórkowy dom kultury”, „Art Taxi”, „Bojarzy zostają”, „Pionier­ska Records” – miejscem tych działań pozostawał Białystok, co wskazuje na lokalną aktywność teatru. Artyści zrealizowali także własny projekt „Chata na wygodzie” – będący realizacją idei teatru domowego, którego siedzibą stała się chata w hi­storycznej dzielnicy Białegostoku – Bojarach. Od 2016 roku ist­nieje Fundacja Teatr Latarnia. Teatr pozyskuje fundusze poprzez granty, stypendia artystyczne i własne finansowanie spektakli.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Teatr Klepisko


Siedziba: Skowieszynek pod Kazimierzem Dolnym nad Wisłą
Rok założenia: 2015
Sala: Stodoła w Skowieszynku (100 miejsc)
Aktualna liczebność zespołu: 5 osób zespołu aktorskiego, 3 aktorów współpracujących i kilkanaście osób, malarzy, grafików, muzyków, fotografów
Dane kontaktowe: tel. 791 731 073

https://www.facebook.com/naklepisku


Teatr Klepisko powstał z inicjatywy aktora Jana Waw­rzyńca Tuźnika. Mieści się w stodole we wsi Skowieszynek, zawiaduje nim grupa młodych artystów. Są to m.in. muzycy, graficy, absolwenci szkół teatralnych. Początkowa idea teatru rozszerzyła się na inne gałęzie sztuki. W Klepisku swoje miej­sce ma także malarstwo, muzyka i performans. Z założenia jest to miejsce przyjazne artystom. Teatr Klepisko reprezentowany jest przez Fundację Klepisko, która zajmuje się między innymi prowadzeniem warsztatów dla społeczności lokalnej. Twórcy Klepiska podkreślają, jak ważny jest dla nich dobry kontakt z mieszkańcami wsi. Ludzie ze Skowieszynka są zapraszani nieodpłatnie na próby generalne spektakli. W realiach wsi umieszczono również pierwsze przedstawienie teatru – Stypę (reż. Magdalena Czajkowska). Punktem wyjścia do jego realiza­cji były wywiady z najstarszymi mieszkańcami Skowieszynka. Drugie przedstawienie zatytułowane Władcy (reż. Mateusz Ty­mura) powstało w koprodukcji z białostockim Teatrem Latarnia. Przedstawienie korzysta z tekstów źródłowych i powieści Wład­ca much Williama Goldinga. Teatr finansowany jest ze środków ministerialnych, miejskich, a także ze stypendiów i z wpływów ze sprzedaży biletów.