Teatr Momo

Rok założenia: 2003 Teatr Momo od początku swojej działalności stara się utrzymywać stylistykę wszystkich spektakli w oparciu o plastyczność obrazów stwarzanych za pomocą ciała, muzy­ki i światła, jak również symbolizm i emocjonalność przekazu. Każde działanie teatru ma swój początek w snach i emocjonal­nych doświadczeniach reżysera – Marka Kołbuka. Każdy spek­takl nawiązuje do innej strefy psychiki …

Teatr Momo Read More »