Grenda Magdalena, „Mistrzowie drugiego planu – poznański teatr alternatywny po 1989 roku”

Magdalena Grenda, Mistrzowie drugiego planu – poznański teatr alternatywny po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2014 Monografia Magdaleny Grendy, profesorki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mistrzowie drugiego planu. Poznański teatr alternatywny po 1989 roku to zbiór dziewięciu obszernych wywiadów, jakie Magdalena Grenda przeprowadziła z twórcami zespołów tworzących poznańskie środowisko teatrów …

Grenda Magdalena, „Mistrzowie drugiego planu – poznański teatr alternatywny po 1989 roku” Read More »