Kategorie
Lubelskie Teatry

Teatr Pierwszego Kontaktu


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2005
Sala: Sala w Domu Kultury „Błonie” (30 miejsc), gościnnie w domu kultury LSM (200 miejsc)
Aktualna liczebność zespołu: 10
Dane kontaktowe: tel. 607 790 899, tpk.project@gmail.com

http://www.teatrpierwszegokontaktu.pl/


Grupę założyli instruktorzy teatralni: Tomasz Załucki i Ma­riola Załucka (Strzelczyk), współpracując w tym przedsięwzię­ciu z założycielem Teatru Scena 6 Henrykiem Kowalczykiem. Autorem muzyki do większości spektakli jest Maciej Wieżyński. Teatr przynależy do Domu Kultury „Błonie”, spektakle gra także w Domu Kultury LSM. W ramach teatru działają dwa zespoły: grupa dorosła złożona ze studentów i absolwentów lubelskich uczelni oraz młodsza grupa, złożona z młodzieży licealnej. Poza pracą w dwóch stałych grupach teatralnych zespół raz w roku prowadzi nabór na kilkumiesięczne warsztaty teatralne dla osób powyżej 16. roku życia, podczas których kształcony jest warsztat i umiejętności aktorskie. Teatr zrealizował do tej pory dziesięć spektakli: Dżenerejszyn of emigrejszyn, Rentgen, Strona 44, Oktołber, Borysek, Fluid, Witkacy – bez końca, Kochanie jest pięknie, Śmierć w pościeli, Jeśli myślisz, Życie zwyczajne siostry F. Występował na festiwalach w Lublinie, Warszawie i Zgierzu. Fundusze pozyskuje między innymi ze stypendialnych środków miejskich i wpływów z biletów, a także w ramach Stowarzysze­nia Kultura Czubów. Bieżące potrzeby pokrywa budżet Domu Kultury „Błonie”.

Kategorie
Lubelskie Teatry

Teatr SPUT²


Siedziba: Puławy
Rok założenia: 2000
Sala: Sala widowiskowa (525 miejsc) w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”
Dane kontaktowe: Katarzyna Grudzień,
tel. 81 887 96 01-04 wew. 129, katarzyna.grudzien@domchemika.pl

https://www.facebook.com/TeatrSput2


Teatr wyrósł z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Młodziki” funkcjonującej w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” i podobnie jak ona zrzesza młodych adeptów aktorstwa, działa też w ramach tej samej instytucji. Założycielem i opiekunem grupy jest instruktorka teatralna Katarzyna Grudzień. Od 2014 roku tymczasowo z młodzieżą pracuje Anna Filipiak. Odpłatne zajęcia prowadzone w ramach teatru skierowane są do uczniów gimnazjów i szkół średnich. Ostatnimi laty artyści skupiają się na realizacji autorskich spektakli (m.in. Bez maski, Boisz się), ale teatr sięga też po utwory innych autorów, np. Olgi Tokar­czuk (Serce zszyte fastrygą), K. I. Gałczyńskiego (Koniec świata), M. Wojtyszki (Bambuko), H. Engel (Złodziej czasu) czy E. Ionesco (Lekcja) – każda grupa wystawia premierowy spektakl wiosną każdego roku. Teatr realizuje także monodramy. SPUT² dzia­ła według struktury przypominającej szkołę teatralną, gdzie uczestnicy dzielą się na roczniki. Zajęcia mają charakter eduka­cyjny, oferują uczestnikom możliwość zdobycia podstawowych umiejętności aktorskich, a także poszerzania wiedzy teatralnej i literackiej. Co charakterystyczne dla tego typu placówek, teatr dba o edukację recytatorską.