Off-Baza

Teatr Autonomiczny


Siedziba: Zielona Góra
Rok założenia: 2014
Sala: Regionalne Centrum Animacji Kultury
Dane kontaktowe: ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra,
tel. 608 337 739, teatrautonomiczny@gmail.com

https://www.facebook.com/Teatr-Autonomiczny-409401929165324/


Teatr Autonomiczny powstał z inicjatywy Przemysława Grzesińskiego z Działu Literackiego Teatru Lubuskiego, autora spektaklu Po prostu Leon po prostu. Z założenia ma to być teatr, który, jak to określa jego twórca, „poszukuje człowieka indywi­dualnego”. Grupa działa przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury, które zaistniało na mapie kulturalnej województwa lubuskiego w 1996 roku w wyniku połączenia Wojewódzkiego Ośrodka Sztuk Widowiskowych i Ośrodka Folkloru.

Działalność Teatru Autonomicznego zainicjował spek­takl Mi(ś)strz jogi (scen. i reż. P. Grzesiński), którego prapremie­ra odbyła się 2 i 3 czerwca 2014 roku na deskach Lubuskiego Teatru. Udział w nim wzięło pięcioro doświadczonych, lecz nie­związanych zawodowo z teatrem aktorów: Natasza Iwaniszyn, Dorota Jankiewicz, Anna Przybyła, Adrianna Stoga, Grzegorz Irla. Opracowaniem muzycznym zajął się Damian Neogenn Lin­dner. W tej chwili to jedyna pozycja repertuarowa teatru, który poszukuje chętnych do poszerzenia zespołu artystycznego.

Teatr Baba został założony w 2016 roku przez pochodzą­cą z Gorzowa Julię Adamczyk, która przez pięć lat była związa­na ze Studiem Teatralnym przy Teatrze Osterwy, a następnie przyłączyła się do grupy teatralnej Konrada Stali w Grodzkim Domie Kultury.

Istniejący od tak niedawna zespół ma w swoim repertua­rze już dwa zrealizowane przedstawienia: Letarg oraz Cwaniary.