Off-Baza

Teatr Baza


Miejsce: Warszawa
Rok założenia: 2011
Dane kontaktowe: tel. 510 053 140, biuro@teatrbaza.pl


Teatr Baza to działające na warszawskim Mokotowie cen­trum kultury, założone przez Tomasza Zadróżnego oraz mło­dych animatorów kultury skupionych wokół Stowarzyszenia Te­atru Baza (dawniej Stowarzyszenie Teatralna Chata). Działalność teatru obejmuje przedsięwzięcia o charakterze artystycznym, edukacyjnym i badawczym. Poza tworzeniem i prezentacją spektakli (w dorobku teatru znajdują się: Robert Zucco, Dziady cz. II, Zatopiona wioska) grupa prowadzi także dwuletnią szkołę aktorską i reżyserską – Studio Teatralne, a także Małe Studio Teatralne zajmujące się zajęciami przeznaczonymi dla młodzieży szkolnej. Poza wydarzeniami teatralnymi w siedzibie Stowarzy­szenia odbywają się także koncerty, wystawy, projekcje filmów, dyskusje, warsztaty artystyczne oraz spotkania z ludźmi kultury. Aktywność artystów i animatorów służy edukacji kulturalnej lokalnej społeczności. Wśród projektów realizowanych przez Stowarzyszenie znajdziemy np. Historie kuchenne i Festiwal Grzesiuka. Placówka prowadzi także działalność komercyjną, oferując usługi artystyczno-edukacyjne (warsztaty, spektakle, gry miejskie, wycieczki) dla firm, instytucji kultury i szkół. Finan­suje się z własnej odpłatnej działalności, ze sprzedaży biletów, jak również z dotacji. ­