Off-Baza

Teatr BezDech


Siedziba: Żywiec
Rok założenia: 1998
Dane kontaktowe: teatrbezdech@gmail.com


Teatr BezDech działający pod patronatem Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu został założony we wrześniu 1998 r. przez Bolesława Słomińskiego. Teatr BezDech to aktualnie skład ośmioosobowy, złożony z aktorów amatorów, dla których teatr to przygoda i sposób na twórcze spędzenie wolnego czasu.

W latach 1998-2008 zespół działał bez żadnej nazwy jako grupa teatralna przy Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. Od 2008 do 2013 r. grupa istniała pod nazwą Teatr Bezi Mienia. Pierwszym przedstawieniem był Oczekiwany gość Z. Kossak­-Szczuckiej (reż. B. Słomiński), potem przyszedł czas na cykl inscenizacji Sławomira Mrożka: Polowanie na lisa, Serenada, Na pełnym morzu, Karol. W latach 2003-2004 grupa przypomnia­ła twórczość Mariana Hemara (Pierwiastek z minus jeden, Cud biednych ludzi). W kolejnych latach pokazano takie sztuki, jak m.in. Orkiestra Titanic Christo Bojczewa (2010),Wojna na trzecim piętrze Pavla Kohouta (2011), Woody Allen na scenie (2012, kilka jednoaktówek W. Allena), Wieczór Trzech Króli Williama Szeks­pira (2014). Z okazji ostatniej z tych premier Teatr Bezi Mienia został przemianowany na Teatr BezDech.

Duży wpływ na rozwój artystyczny grupy miała współ­praca z reprezentantami środowiska filmowo-teatralnego, wśród których znaleźli się m.in. reżyser i aktor Wojciech Bie­droń, dwaj absolwenci łódzkiej Filmówki – Saniwoj Król i Mar­cin Rój, a zwłaszcza wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi – prof. Zofia Uzelac i prof. Barbara Panek, które poprowadziły warsztaty. Grupa ma także na koncie współpracę z Jakubem Abrahamowiczem i Je­rzym Dziedzicem (jej owocem były spektakle muzyczne Kaziu, zakochaj się i Festiwale, festiwale), a także Szczęsnym Wrońskim (spektakl Pan Cogito wg Herberta). W latach 2011-2014 liderem grupy i reżyserem spektakli był Jakub Strzelecki, absolwent PWSFTviT w Łodzi.