Off-Baza

Teatr Bezpański


Rok założenia: 2009


Grupa kierowana przez Marlenę Hermanowicz na począt­ku nie posiadała własnej siedziby (co sugeruje już jej nazwa). W latach 2013-16 działała w budynku zabytkowego dworca PKP w Rudzie Śląskiej Chebziu, gdzie wraz z Galerią BIBU reali­zowała różnorodne inicjatywy artystyczne: teatralne, muzycz­ne, taneczne. Obecnie powrócił do stanu „bezpańskiego”.

Teatr ma w swoim dorobku projekty różnorodne: od form kameralnych po muzyczne (koncerty, recitale), eksperymental­ne, performerskie, taneczne i widowiskowe.

Pierwszy głośny spektakl muzyczny Bezpańskiego to Hi­storia pewnej zbrodni na podstawie Frankensteina Mary Shelley (2011, reż. M. Hermanowicz) pod patronatem Honorowego Konsula Wielkiej Brytanii w Katowicach oraz prezydentów Ka­towic i Rudy Śląskiej. Kolejny sezon działalności Bezpańskiego zakończyła premiera autorskiej komedii muzycznej Strzał w 10. Następny okazał się (dzięki nowemu zespołowi) wyjątkowo płodny muzycznie, w związku z czym Bezpańscy do dziś ob­fitują w koncerty i recitale piosenek aktorskich, kabaretowych, rewiowych (np. Femme fatale kontra prawdziwi mężczyźni, 2012, Pieją kury pieją, nie mają koguta!, 2013, Kevin sam w Rudzie Ślą­skiej, 2013, A właśnie, że Świąt nie będzie!, 2014).

W trakcie sezonu artystycznego 2012/2013 zespołowi udało się m.in. zrealizować projekt IndustriART, pierwszy w Pol­sce ogólnopolski charytatywny 24-godzinny maraton taneczny „Śląsk dla Cetowego”, wziąć udział w Ogólnopolskim Festiwa­lu Nowej Scenografii oraz zorganizować największą jak dotąd w Polsce międzynarodową sesję krumpową – East Block Clash. Rok 2014 również obfitował w projekty o formatach ogólnopol­skich i międzynarodowych (m.in. widowisko plenerowe na tere­nie nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach pt. Hom­mage to Gruba we współpracy z Centrum Scenografii Polskiej – Oddziałem Muzeum Śląskiego, a także prapremiera polska spektaklu Back to the Roots – pierwszej tanecznej inscenizacji Kupca weneckiego Szekspira, zrealizowana w ramach preludium do otwarcia Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Teatr Bezpański ma również na swoim koncie kilkadzie­siąt akcji performerskich i happeningowych promujących teatr wśród mieszkańców województwa śląskiego – we współpra­cy z wieloma instytucjami kultury). Teatr tworzy grupa kilku­dziesięciu młodych i dynamicznych artystów, wśród których znajdziemy studentów szkół teatralnych, solistów, którzy na deskach teatrów śląskich pracują już zawodowo, oraz debiu­tantów, którzy stawiają na scenie swoje pierwsze kroki. W sze­regach kadry instruktorskiej gościli choreografowie: Iwona Tchórzewska, Monika Małycha, Katarzyna Gruca, Natalia Ślusarz czy Marta Polak; scenografowie-plastycy: Karolina Hajok, Daria Wawrzkiewicz; instruktorzy wokalni: Bożena Wolff-Szczyrba, Danuta Rajchel; charakteryzatorzy: Iwona Grocholska, Weroni­ka Molska; fotografowie: Maria Baładżanow, Angelika Dolińska, Katarzyna Przesmycka, Adrian Spuła, Szymon Nawrat i wielu innych.

Aktualnie teatr zawiesił działalność.