Off-Baza

Teatr Brama


Siedziba: Goleniów
Rok założenia: 1996
Dane kontaktowe: ul. Zielona Droga 9, 72-100 Goleniów, 
tel. 517 443 981, teatrbrama@gmail.com


Teatr Brama, początkowo jako nieformalna grupa warsz­tatowa, powstał w 1996 roku w Goleniowie z inicjatywy Daniela Jacewicza. W ciągu dwudziestu lat działalności wyrósł na jeden z najbardziej znaczących ośrodków kultury niezależnej, wycho­wując teatralnie setki młodych ludzi (a także dzieci i seniorów), biorąc udział w licznych ogólnopolskich (EKDUS) i międzyna­rodowych projektach (jeden z liderów w Caravan Next). Brama działa we współpracy z Goleniowskim Domem Kultury; od 2011 roku posiada własną siedzibę, co pozwala jej na szeroko zakro­joną działalność artystyczną i edukacyjną.

Trudno określić estetykę Bramy, która przez lata diame­tralnie się zmieniała, ale z całą pewnością można mówić o pro­fesjonalnym rzemiośle teatralnym, niezależnie od tego, czy spektakle budowane są na poruszających pieśniach tradycyj­nych, czy na tekstach fars. Brama ma na koncie zarówno liczne autorskie montaże w formule pisania na scenie (My, Uczucie w dźwięku. Apoteoza, Fale, Fakeryzm), jak i realizacje dramatów (Zabawa Mrożka, Gaz Wróblewskiego, Spowiedź masochisty Si­kory) oraz adaptacji prozy (Zapiski oficera Armii Czerwonej Zu­bowa). Jacewicz zakłada rotacyjność ekip Bramy, która przez lata wynikała naturalnie z życiowych decyzji jej członków, obecnie zaś jest dodatkowo animowana przez coroczną mię­dzynarodową wymianę studentów w ramach programu EVS. Brama jest też domem dla przybyszów z różnych stron świata – na stałe osiedlili się w Goleniowie artyści z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Teatr jest otwarty na współpracę – w okresie funkcjonowania w Srebrnej Górze związał się z Tomaszem Rodowiczem i Pawłem Passinim, współtworzy spektakle z Te­atrem A3, niemieckim StuThe, stale współdziała z Ośrodkiem Poszukiwań Twórczych w Strzelewie, gdzie ma letnią rezyden­cję warsztatową.

Zwieńczeniem dotychczasowej działalności edukacyj­nej Bramy są dwie edycje Akademii Teatru Alternatywnego, z których druga realizowana była wspólnie z Instytutem Gro­towskiego w ramach Europejskiej Stolicy Kultury i zgromadziła tutorów z najważniejszych niezależnych teatrów Europy. Brama skupia się jednak na pracy z lokalną społecznością Goleniowa, organizując wiele wydarzeń kulturalnych, spośród których naj­istotniejsze są dwa coroczne festiwale: Goleniowskie Spotkania Teatralne Bramat i Festiwal Młodości Teatralnej „Łaknienia”.

SPEKTAKLE