Off-Baza

Teatr California


Fundacja Artystyczna California

Siedziba: Łódź
Rok założenia: 2008
Aktualna liczebność zespołu: ok. 40
Największa impreza: Festiwal Teatralny „Ode”
Dane kontaktowe: Łódzki Dom Kultury, ul. gen. Romualda Traugutta 18, 90-113 Łódź
tel. 665 153 053, fundacjacalifornia@gmail.com, teatrca­lifornia@gmail.com

http://old.ldk.lodz.pl/teatr-california.aspx


Teatr California to niezależny teatr zrzeszający obecnych i przyszłych absolwentów łódzkich uczelni wyższych. Mimo że żaden z jego członków nie ukończył kierunkowych studiów teatralnych, od przeszło dekady teatr aktywnie realizuje swo­je projekty. W repertuarze ma inscenizacje tekstów klasycz­nych (Romeo i Julia), współczesnych (Iluzje Wyrypajewa) oraz adaptacje powieści (Baranek Ch. Moore’a). Spektakle te były zauważane i nagradzane na festiwalach teatralnych w Łodzi i na terenie całego kraju. Do sukcesów grupy można zaliczyć m.in. kilkakrotne zdobycie Grand Prix na Łódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich, uczestnictwo w Łódzkich Spotkaniach Teatralnych (spektakle grane w całym województwie łódzkim) oraz w prestiżowych Międzynarodowych Obchodach Dnia Te­atru – Dotknij Teatru.

Posiadanie stałego, zróżnicowanego składu zespołu po­zwoliło na wykształcenie własnego stylu. W 2015 roku grupa nakręciła serial internetowy Burza mózgów. Powstała Fundacja Artystyczna California, której celem jest nie tylko dalszy rozwój artystyczny, ale także stworzenie przestrzeni i warunków, która umożliwi rozwój innym artystom amatorom.