Off-Baza

Teatr Ciekłego Powietrza


Siedziba: Chorzów
Rok założenia: 2015


Nazwa zespołu wzięła się od Magazynu Ciekłego Powie­trza – pomieszczenia, w którym swoją siedzibę zlokalizowała grupa teatralna, korzystając z gościny kompleksu Sztygarka w Chorzowie. Teatr stworzyli trzej absolwenci aktorstwa PWST w Krakowie: Mikołaj Dróżdż (aktualnie nie współpracuje), Łu­kasz Kabus i Jakub Wróblewski. Do składu aktorskiego dołą­czyły również Katarzyna Pojda i Justyna Masłowska. Światłem, dźwiękiem i multimediami w teatrze zajmują się Karolina Za­leśny i Marcin Aleksiej. Jak dotąd zrealizowali dwa spektakle: Pył (reż. Ł. Kabus, 2016) oraz Spadając (reż. M. Dróżdż, 2015), jak również dwa dokumenty filmowe: Głosy z przodka (2015) oraz krótkometrażową etiudę filmową Legenda (2016).