Off-Baza

Teatr Czterdziestu


Siedziba: Opatów
Rok założenia: 2012
Dane kontaktowe: Ewa Baka, ul. Partyzantów 13b,
27-500 Opatów, tel. 15 868 20 12, ewa_baka@poczta.fm


Powstanie szkolnego Teatru Czterdziestu działającego przy Liceum Ogólnokształcącym imienia Bartosza Głowackie­go w Opatowie poprzedziły działania w ramach akcji „Być arty­stą”, zakończone spektaklem teatralnym, zbudowanym wokół dramatu Janusza Głowackiego Kopciuch. Spektakl przyniósł grupie uznanie na Świętokrzyskim Festiwalu Teatralnym Scy­zoryki (2012). Kolejny projekt, Nie jesteś inny!, zawierał różne formy wydarzeń artystycznych: warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w ramach akcji „Dołącz do nas – zostań wolontariuszem”, wystawę prac plastycznych i rękodzie­ła uczniów ośrodków. Efektem finalnym projektu była realizacja artystyczna pt. Nasz świat (2013), na którą złożyły się festiwal piosenki i premiera spektaklu. Przedstawienie Samotność w do­rastaniu (2014) ukazywało codzienność młodego człowieka nieumiejącego odnaleźć porozumienia ze światem dorosłych. W 2015 roku powstał spektakl Jesteśmy tu tylko na chwilę, po­święcony dziesiątej rocznicy śmierci Jana Pawła II. W kolejnym roku grupa zrealizowała spektakl Komu w drogę…? w oparciu o fragmenty sztuki Janusza Głowackiego Polowanie na karalu­chy, ukazując losy pary emigrantów, których zawiodła ziemia obiecana – Nowy Jork.

Małgorzata Szczepańska i Ewa Cybula, które prowadzą Teatr Czterdziestu, stawiają przede wszystkim na wartość edu­kacyjną działań teatralnych. Stwarzają alternatywę dla młodzie­ży o słabych predyspozycjach edukacyjnych, dają motywację i siłę do stawiania przed sobą ambitnych celów i konsekwen­tnego pokonywania trudności mimo pochodzenia z terenów wiejskich i małych miast.