Off-Baza

Teatr Czwarta Scena


Siedziba: Katowice
Rok założenia: 2014
Dane kontaktowe: czwartascena@gmail.com


Grupa założona przez Michała Piotrowskiego i Miłosza Markiewicza, zrzeszająca studentów i absolwentów Studium Aktorskiego (dziś Szkoły Aktorskiej) Teatru Śląskiego im. St. Wy­spiańskiego w Katowicach. Teatr przyjął formę stowarzyszenia, które powstało w celu zapewnienia niezależnym uczestnikom kultury możliwości wyrażania swoich twórczych ekspresji, prze­de wszystkim poprzez zorganizowaną działalność teatralną. Ważnym elementem funkcjonowania Teatru Czwarta Scena jest próba kulturalnego ożywienia szerokiego grona odbiorców, m.in. poprzez angażowanie mieszkańców do różnego rodza­ju działań (warsztaty, spotkania, pokazy), a także organizację spektakli czy happeningów.

Program Teatru kierowany jest przede wszystkim do ludzi młodych, jego celem jest pobudzenie w młodych mieszkań­cach regionu kreatywności oraz stworzenie im platformy dzia­łania i miejsca integracji. Stowarzyszenie liczy kilkudziesięciu członków, nierzadko zaangażowanych w działalność teatrów instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych w regionie.

Teatr Czwarta Scena rozpoczął działalność od spekta­klu dyplomowego Studium Aktorskiego przy Teatrze Śląskim w 2015 roku – Mężczyzny, który pomylił swoją żonę z kapeluszem O. Sacksa (reż. A. Radzikowska; przedstawienie grano przez na­stępny rok w Teatrze Śląskim). W tym samym roku zorganizowa­li międzynarodowe warsztaty commedii dell’arte prowadzone przez Matteo Spiazziego (powstały w ich efekcie spektakl był kilkakrotnie pokazywany w całej Polsce, m.in. w ramach Za­mojskiej Arlekinady), przygotowali czytanie performatywne napisanego na zamówienie tekstu o śląskim rapie Odrapane pokoje (reż. Robert Talarczyk). W 2016 roku, oprócz warsztatów dla mieszkańców Katowic, powstał spektakl Po naszymu, czyli po… (reż. Maria Baładżanow, premiera w Teatrze Korez).

SPEKTAKLE