Off-Baza

Teatr Dojrzały


Miejsce: Warszawa
Rok założenia: 2007


Grupa działająca przy Domu Kultury Śródmieście, pro­wadzona przez Martę Lewandowską – absolwentkę Wydziału Wiedzy o Teatrze na Akademii Teatralnej w Warszawie oraz Studium Aktorskiego im. Haliny i Jana Machulskich. Teatr sku­pia i aktywizuje seniorów. Zajęcia poza elementami artystycz­nymi mają również cele terapeutyczne, uruchamiają procesy rozwojowe, umożliwiają odblokowywanie się i przełamywanie wewnętrznych barier. Teatr nastawiony jest na pobudzanie aktywnego uczestniczenia w kulturze osób starszych. Dotych­czas przygotował Jasełka oraz ćwiczenia dramatyczne Kobiety po przejściach. Trwają prace nad spektaklem Rondo wg Bogu.