Off-Baza

Teatr Fieter


Siedziba: Ozimek
Rok założenia: 1991
Sala: Ośrodek Kultury i Sportu w Ozimku
Dane kontaktowe: Teatr Fieter,
ul. Dłuskiego 4, 46-040 Ozimek,
tel. 77 465 11 39, biuro@dk.ozimek.pl

http://fieter.art.pl/teatr/


Założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu (któ­rego nazwa jest uproszczonym fonetycznym zapisem angielskiego theatre) jest scenarzysta, instruktor teatru lalkowego, aktor i reżyser Robert Konowalik. Już pierwszy spektakl Fietra został ciepło przyjęty podczas Przeglądu Amatorskich Teatrów Lalkowych w Strzelcach Opolskich. Trzyosobowy wówczas skład (Robert Konowalik, Jan Spólny, Witold Sułek) zrealizował spektakle Learo inferno a tri doceri, Bis pupere oraz Przygody barona Münchhausena. Natomiast duet Konowalik – Sułek stworzył lalkowe przedstawienia: Kozioł, ofiara, kozioł ofiarny, Henryka Sienkiewicza Krzyżaki oraz Smok wawelski, które Fieter z powodzeniem prezentuje do dziś. Ich osobliwością jest to, że gra się je w wymyślonym przez twórców języku. W następnych przedstawieniach – począwszy od Herbatki we… według Alicji w Krainie Czarów Lewisa Carrolla – literacki tekst (już po polsku) zaczął nabierać coraz większego znaczenia. W 1994 roku do ze­społu dołączył Tomasz Huras, który zrealizował sześć spektakli: Idiota według tekstu Muzy Pawłowej, Zbrodnia i kara wg Dosto­jewskiego, Przemiana i K. na podstawie twórczości Kafki oraz S. Becketta Czekając na Godota i Końcówka. W 2003 roku Teatr Fie­ter stworzył swoje być może najbardziej kontrowersyjne dzieło – westernową parodię jasełek pt. Hesus. The Early Days. W 2006 roku pojawiły się Biesy wg Dostojewskiego, później m.in. Zamek Kafki, Pokój i Samoobsługa Pintera. W 2012 roku teatr ze spektaklem Pupere 3 został zapro­szony do Francji. W 2014 roku doszło do premiery trzyczęś­ciowego spektaklu opartego na dramatach Szekspira The Best Of William Shakespeare: Ryszard, Otello i Makbet. W roku 2016 Robert Konowalik wystąpił w roli scenarzysty i scenografa spek­takli Samoobsługa, Wyprzedaż oraz Co się stało Betty Lemon?.

W ciągu dwudziestu pięciu lat istnienia Teatru Fieter powstało ponad 60 spektakli. Wiele z nich nagrano i za darmo udostępniono na stronie teatru. Wśród nagród zespołu znajdu­ją się m.in. I nagroda zespołowa i I nagroda indywidualna Wo­jewódzkiego Przeglądu Teatrów Dramatycznych, Publicystycz­nych Teatrów Poezji i Kabaretów Proscenium 2002 w Nysie, główne nagrody na XXI i XXII Biesiadzie Teatralnej, Grand Prix VII Ogólnopolskiego Otwartego Festiwalu Teatrów Amatorskich Odeon 2000 w Andrychowie, I Nagroda na Małym Festiwalu Gombrowiczowskim w Radomiu (1999). W 2013 roku założyciel teatru Robert Konowalik otrzymał Nagrodę Burmistrza Ozimka w dziedzinie upowszechniania kultury.