Off-Baza

Teatr Kingdom of Curvy Fork


Siedziba: Goleniów/Szczecin
Rok założenia: 2011
Dane kontaktowe: (Maciej Ratajczyk) tel. 798 710 112,  thekingdomofcurvyfork@gmail.com


Kingdom of Curvy Fork zostało założone przez adeptów Teatru Brama; dziś trzon teatru tworzą Maciej Ratajczyk, Domi­nik Murach, Piotr Nykowski i Daniel Żmudziński. Ze względu na szerokie spektrum twórczych doświadczeń i zainteresowań członków grupy jej sceniczny język jest wypadkową eklektycz­nych poszukiwań formalnych i nie da się jednoznacznie sklasy­fikować – tym bardziej że spektakle dynamicznie się zmieniają dzięki strukturom otwartym na improwizacje. Obok działalno­ści artystycznej KoCF organizuje też w Goleniowie dwa festi­wale: Kingdom of Art (jego wcześniejsza nazwa, Goleniowska Gala Oskara, musiała zostać zmieniona po pisemnej interwencji Amerykańskiej Akademii Filmowej) oraz Goleniowskie Spotka­nia Teatralne Wolfram.