Teatr Kombinat


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2014
Aktualna liczebność zespołu: 9
Dane kontaktowe: Katarzyna Baraniecka, tel. 504 653 208, teatrkombinat@gmail.com

https://www.facebook.com/teatrkombinat/


Teatr Kombinat to profesjonaliści zgromadzeni w tworze niezależnym i nieprotegowanym przez żadną instytucję. Kom­binat został powołany do życia przez Katarzynę Baraniecką – absolwentkę PWST we Wrocławiu. W jego skład wchodzi pion artystyczny (szóstka aktorów, wśród nich reżyserka/liderka) – artyści na co dzień pracujący w różnych wrocławskich teatrach i instytucjach kultury – plus trójka realizatorów. Pierwszą rea­lizacją Teatru Kombinat był spektakl według tekstu Artura Pa­łygi z fragmentami Ślubu Witolda Gombrowicza, zatytułowany Ojcze nasz (2014), zaprezentowany podczas Dolnośląskiej Plat­formy Teatru na Olimpiadzie Teatralnej we Wrocławiu (2016).

Artyści Kombinatu pragną poszukiwać ciekawych form ekspresji bez względu na aktualne mody, zaś liderka Katarzyna Baraniecka pracuje nad koncepcją kolejnej realizacji.

Font Resize
Contrast