Off-Baza

Teatr Kombinat


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2014
Aktualna liczebność zespołu: 9
Dane kontaktowe: Katarzyna Baraniecka, tel. 504 653 208, teatrkombinat@gmail.com

https://www.facebook.com/teatrkombinat/


Teatr Kombinat to profesjonaliści zgromadzeni w tworze niezależnym i nieprotegowanym przez żadną instytucję. Kom­binat został powołany do życia przez Katarzynę Baraniecką – absolwentkę PWST we Wrocławiu. W jego skład wchodzi pion artystyczny (szóstka aktorów, wśród nich reżyserka/liderka) – artyści na co dzień pracujący w różnych wrocławskich teatrach i instytucjach kultury – plus trójka realizatorów. Pierwszą rea­lizacją Teatru Kombinat był spektakl według tekstu Artura Pa­łygi z fragmentami Ślubu Witolda Gombrowicza, zatytułowany Ojcze nasz (2014), zaprezentowany podczas Dolnośląskiej Plat­formy Teatru na Olimpiadzie Teatralnej we Wrocławiu (2016).

Artyści Kombinatu pragną poszukiwać ciekawych form ekspresji bez względu na aktualne mody, zaś liderka Katarzyna Baraniecka pracuje nad koncepcją kolejnej realizacji.