Off-Baza

Teatr Komedii Valldal


Siedziba: Gdynia
Rok założenia: 2014
Dane kontaktowe: teatrvalldal@gmail.com


Teatr Komedii Valldal to niezależny teatr komediowy za­łożony w 2014 roku przez Tomasza Valldala Czarneckiego, akto­ra związanego z gdyńskim Teatrem Muzycznym, reżysera i pe­dagoga teatru. Zespół teatru – aktorka, tancerka i choreograf­ka Vilde Valldal Johannessen, aktor i kompozytor Artur Guza, scenografka i kostiumolożka Monika Wójcik, dramatopisarz i tekściarz Szymon Jachimek, animatorka kultury i pedagog Katarzyna Kiłyk, aktor i instruktor teatralny Jeremiasz Gzyl oraz aktor i choreograf Michał Cyran – to twórcy związani z Teatrem Muzycznym w Gdyni oraz działającym przy nim Studium Wo­kalno-Aktorskim, Akademią Muzyczną w Gdańsku i Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Przy Teatrze działa Teatr Komedii Valldal Junior, który prowadzi regularne działania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, obejmujące aktorstwo, taniec i śpiew. Efektem tej pracy są pełnowymiarowe spektakle, wyreżysero­wane przez Czarneckiego i z udziałem kilkudziesięcioosobowe­go zespołu najmłodszych aktorów – Mała Syrenka (2014), Księga Dżungli (2015) oraz Alicja w Krainie Cz. (2016).

Repertuar teatru budują głównie muzyczne, familijne przedstawienia – pełne scenicznego rozmachu, dowcipne, sku­pione na scenicznym ruchu, z ilustracyjną, bogatą scenografią. Chociaż Czarnecki konstruuje spektakle na podstawie klasycz­nych tekstów literatury dziecięcej i młodzieżowej (Andersen, Kipling, Carroll), estetycznie i narracyjnie odnosi się w nich raczej do ich współczesnych, filmowych adaptacji. Przedsta­wienia Teatr Komedii Valldal skierowane do dorosłych widzów mają podobny, komediowo-muzyczny charakter. Wykorzystują absurdalny, czasem nawet dosadny dowcip, estetykę kabareto­wą, przerysowaną ekspresję, pełen rozmachu ruch sceniczny – jak ostentacyjnie kiczowate, podejmujące fenomen „piosenki chodnikowej” Disco polo – wieczór poezji śpiewanej z 2013 roku czy bazujący na popkulturowej, przaśnej ludowości spektakl Ale wiocha! z 2014 roku. Od tej konwencji odbiega ostatni spektakl Teatru, autobiograficzna, powstała na kanwie wyda­rzeń z życia Vide Johannessen Valldal Emigrantka z 2016 roku, łącząca teatr dramatyczny, lalkowy i balet, pełna humoru, ale raczej w ironicznym wydaniu.

SPEKTAKLE