Off-Baza

Teatr Kropka Theatre


Miejsce: Warszawa
Sala: brak stałej siedziby
Rok założenia: 1997
Aktualna liczebność zespołu: 2 (+ współpracownicy)
Dane kontaktowe: kropkatheatre@gmail.com

https://www.facebook.com/KropkaTheatre.JolantaJuszkiewicz/


Teatr powstał w Sydney, założony został przez aktorkę i reżyserkę Jolantę Juszkiewicz, absolwentkę PWST we Wrocła­wiu oraz Performing Arts przy Uniwersytecie Sydney. Obecnie w stałym składzie zespołu towarzyszy jej dramaturg i reżyser Anatoly Frusin, absolwent Uniwersytetu Nowej Zelandii oraz NIDA Instytut Teatralny (wydział reżyserii) w Sydney. W 2010 roku teatr przeniósł się do Warszawy, gdzie działa do dzisiaj. Styl przedstawień Juszkiewicz, z których większość zasadza się na idei solo, można określić mianem poetycko-metaforyczne­go. Oparty na współgraniu tekstu i ruchu, operuje bardzo emo­cjonalnymi formami wyrazu. Przedstawienia prezentowane w języku angielskim miały wpływ na promocję polskiej kultury za granicą. W repertuarze znajdują się również spektakle grane po polsku. W dorobku grupy znajdują się między innymi: Mat­ka na podstawie Matki Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz oparty na biografii polskiej noblistki Maria Skłodowska Curie Book of Genesis / Naked to the Bone. Twórcy sięgają także do wzorców z klasyki literatury światowej, mając w dorobku spek­takle takie jak PentheMurder na podstawie Heinricha von Klei­sta, desdeMONA na podstawie Williama Szekspira czy też oparty na motywach faustycznych Faust_XXI wg Johanna Wolfganga Goethego i Krzysztofa Koehlera. Teatr zdobył wiele nagród na międzynarodowych festiwalach (m.in. w Albanii, Macedonii i Rosji). Utrzymuje się z grantów, indywidualnych stypendiów oraz prywatnych darowizn.