Off-Baza

Teatr Mariana Bednarka


Siedziba: Rybnik
Rok założenia: 1992
Dane kontaktowe: Fundacja EDF Polska, ul. Podmiejska 44-207 Rybnik, 
tel. 507 273 674, marianbednarek@interia.pl


Teatr Mariana Bednarka (pierwsza nazwa „Paparapa”) powstał w 1992 roku w Rybniku-Niedobczycach. Głównym tworzywem teatru jest metafora, podbudowana dynamiczną plastyką scen i grą aktora, ale także światłem, tańcem, ruchem i słowem. Teatr zrealizował 20 spektakli, 3 etiudy, 3 performanse i 3 happeningi, które prezentowane były na najważniejszych festiwalach teatru alternatywnego w kraju m.in. na poznań­skiej Malcie, Krakowskich Reminiscencjach Teatralnych, Łódz­kich Spotkaniach Teatralnych, a także w Teatrze Witkacego, na Międzynarodowym Festiwalu Działań Ulicznych La Strada w Kaliszu, na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Wertep w Hajnówce, w Jeleniej Górze, w Krakowie oraz za granicą, m.in. we Francji i na Ukrainie. Teatr jest organizatorem cyklicznego Festiwalu Sztuki Teatralnej (18. edycja w 2016 r.).

Wiele ze spektakli grupy uhonorowano nagrodami. Wśród nich są: Muchy-Dwoje (Grand Prix XXI Tyskich Spotkań Teatralnych, 1994), Źródło (Nagroda Główna na Międzynarodo­wym Festiwalu Twórczości Młodzieży w Cieszynie, 1998), Człowiek i papier (Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Teatral­nego „Drabina”, Lwów 2007), Ojojoj w akcji (Nagroda Niezwykła i Nagroda Krytyka na XI Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Niesfornych, Teresin 2012), Rurarze (I Nagroda na XII Ogólno­polskim Przeglądzie Teatrów Niesfornych, Teresin 2013, oraz na VIII Ogólnopolskich Prezentacjach Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora, Wielopole Skrzyńskie 2014), Korespondenci (I Nagroda na XXI Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Dionizje”, Ciechanów 2013, oraz na IX Ogólnopol­skich Prezentacjach Teatrów Poszukujących o nagrodę im. Ta­deusza Kantora, Wielopole Skrzyńskie 2016).