Off-Baza

Teatr Momo


Rok założenia: 2003


Teatr Momo od początku swojej działalności stara się utrzymywać stylistykę wszystkich spektakli w oparciu o plastyczność obrazów stwarzanych za pomocą ciała, muzy­ki i światła, jak również symbolizm i emocjonalność przekazu. Każde działanie teatru ma swój początek w snach i emocjonal­nych doświadczeniach reżysera – Marka Kołbuka. Każdy spek­takl nawiązuje do innej strefy psychiki człowieka. Spektakle Momo były prezentowane w Polsce oraz za granicą (m.in. we Francji, Macedonii, Czechach). Marek Kołbuk prowadzi rów­nież warsztaty teatralne dla młodzieży i dorosłych na zlecenie ośrodków kultury, liceów, teatrów i instytucji publicznych, co stanowi dodatkową działalność teatru. Specjalizuje się w tea­trze plastyki ruchu, teatrze niewerbalnym. Był twórcą i orga­nizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Działań Teatralnych „Art Point” w Chorzowie.