Off-Baza

Teatr Na Bruku


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 1992
Aktualna liczebność zespołu: ok. 20
Dane kontaktowe: ul. Kleczkowska 9/1, 50-227 Wrocław,
tel. 603 865 659,
info@teatrnabruku.pl

http://teatrnabruku.pl/wp/?lang=pl


Teatr powołał do życia Bogdan Michalewski, absolwent PWST w Krakowie filia we Wrocławiu, aktor, reżyser, który do dziś jest jego dyrektorem naczelnym. Współzałożycielem był absolwent PWST w Krakowie, aktor i reżyser Marek Oliwa. Więk­szą część swoich przedstawień teatr wystawia w plenerze, na ulicach miast i w przestrzeniach niekonwencjonalnych, starając się zwiększyć społeczne zainteresowanie kulturą i sztuką. Bar­dzo często aktorzy w spektaklach nie używają słów, sięgając po dobrze znane konwencje: niemego kina (Charlie pomywa­czem, Bongo i Kongo, Fotograf, Lucky Man, Błogosławiony Cze­sław – patronem miasta, Przyjazd królewny Marianny Orańskiej), slapsticku, pantomimy (Drzewo, które umiało dawać, Zabawa, Kolędnicy Teatru Na Bruku, Adam i Ewa – wygnanie z Raju), burle­ski i happeningu, tak aby za ich pomocą opowiedzieć o współ­czesności.

Teatr na Bruku występował w Polsce, Czechach, Danii, Niemczech i Austrii. Był gościem Dni Kultury Polskiej w Hano­werze i Brnie, Dni Brytyjskich w Poznaniu, obchodów 1000-lecia Gdańska, Wrocławia. Twórcy teatru prowadzą warsztaty (tak­że dla niepełnosprawnych), zajmują się edukacją kulturową. Zespół zrealizował projekt Historia Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski na wesoło, tworząc cykl interaktywnych przedstawień dotyczących ważnych wydarzeń z historii Dolnego Śląska. Zor­ganizował także warsztaty współpracy seniorów i osób młod­szych pod nazwą „Teatr Reminiscencji Dolnośląskich Seniorów”.

Do zespołu artystycznego należą dziś: Magdalena Cios, Izabella Cześniewicz, Krystyna Koczapska, Monika Konieczna, Klaudia Lewandowska, Justyna Piotrowska-Gierok, Alina Pro­skin, Anna Wojtkowska-Williams, Dariusz Bronowicki, Arkadiusz Cyran, Piotr Koczapski, Mateusz Kowalski, Andrzej Kozłowski, Dariusz Lach, Gniewomir Nurkowski, Marek Oliwa, Jarosław Paczkowski, Michał Wielewicki, Jan Williams, Grzegorz Zako­wicz.