Off-Baza

Teatr Naumiony


Siedziba: Ornontowice
Rok założenia: 2004
Dane kontaktowe: tel. 884 886 083


Tradycje amatorskiego ruchu teatralnego w Ornonto­wicach sięgają lat 20. ubiegłego stulecia i to właśnie w tym nurcie zakorzeniony jest Teatr Naumiony. W pierwszych latach swej działalności Teatr Naumiony wystawił wiele spektakli, naj­częściej autorstwa Albina Siekierskiego, z których najbardziej znany to Domek z ogródkiem. Jednak prawdziwy rozwój teatru rozpoczął się w roku 2011 premierą przedstawienia Marika, po której nastąpiły: Hebama (2014), Jasełka (2014) Dariusza Dyrdy oraz Kopidoł (2016) Joanny Sodzawiczny (aktorki Naumionego). Spektakle opowiadają o historii i mieszkańcach Górnego Ślą­ska. Grupa inspiruje się muzyką regionu, z pietyzmem przygo­towuje kostiumy i scenografię.

Reżyserką i prowadzącą teatr od 2009 roku jest Iwona Woźniak, pasjonatka tradycji śląskich, absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie i APT Gardzienice, pedagog teatru, ini­cjator wielu przedsięwzięć kulturalnych. Głównie jej pracy Teatr Naumiony zawdzięcza sukces, czego dowodem są liczne nagro­dy, m.in. nagroda Ministra Kultury oraz nominacja do „Złotych Masek” Województwa Śląskiego w kategorii wydarzenie tea­tralne 2014, dofinansowanie objazdów ze spektaklem Kopidoł w reż. Iwony Woźniak w ramach programu Teatr Polska Insty­tutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

SPEKTAKL