Off-Baza

Teatr Nie Teraz


Siedziba: Tarnów
Rok założenia: 1980
Dane kontaktowe: ul. ks. P. Skargi 32/4, 33-100 Tarnów,
tel. 698 112 964, teatr.nie.teraz@gmail.com


Tarnowski Teatr Nie Teraz powstał z inicjatywy Tomasza A. Żaka. Od 1997 roku działa jako stowarzyszenie. Od początku działalności teatr wpisywał się w nurt teatru politycznego w to­nacji narodowo-patriotycznej. W tym duchu tworzy spektakle, projekty artystyczne oraz warsztaty.

W przeciągu trzydziestu lat Teatr Nie Teraz przygotował kilkanaście spektakli dramatycznych, dwa spektakle muzycz­ne oraz kilka interdyscyplinarnych widowisk plenerowych (Pożegnanie 1989, Dom i Ulica 1990, Miasteczko 1992, Kwiaty 1997). Jest organizatorem dwóch edycji Spotkań Teatrów In­nych w Tarnowie (1990-1991).W ciągu trzydziestu lat gościł na wielu przeglądach teatralnych w Polsce i za granicą. Ważną rolę odgrywa dla teatru współpraca z twórcami z Ukrainy. W jej ra­mach powstały trzy spektakle: Tichsze (1992), Ikonostas (1993) i Piano (1996). W roku 2004 w zakopiańskim Teatrze Witkacego w piątą rocznicę śmierci Władysława Hasiora Teatr Nie Teraz za­prezentował dedykowane temu artyście przedstawienie Liczba aniołów. Na dwudziestopięciolecie istnienia teatr przygotował spektakl Rybowicz, czyli głowa pełna lalek we współpracy z Tea­trem Maska z Rzeszowa i Teatrem Pieśń Kozła z Wrocławia.

Zespół brał udział w sesji ze Stowarzyszeniem Teatralnym Gardzienice, był zaproszony do Pontedery przez The Work­center of Jerzy Grotowski and Thomas Richards. W 2006 roku przedstawiciele stowarzyszenia brali również udział w 14. sesji The International School of Theatre Anthropology (Krzyżowa i Wrocław), prowadzonej przez Eugenio Barbę i zespół Odin Te­atret. Teatr gra w różnych przestrzeniach miejskich; premiery niektórych spektakli odbywały się na przykład w hallu dworca głównego PKP w Tarnowie, w Sanktuarium Matki Bożej Ostro­bramskiej w Skarżysku Kamiennej, tarnowskim Ratuszu Staro­miejskim, a także w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów.Od 2004 roku Teatr Nie Teraz Teatr w okresie Wielkiego Postu organizuje warsztaty ukierunkowane na tematykę Męki Pańskiej. Ich efektem jest widowisko pasyjne prezentowane publicznie. Inny projekt zespołu, „Teatr dla Tradycji”, to cykl war­sztatów, w których dużą rolę przy powstawaniu artystycznej kreacji pełni duchowość katolicka. Szef teatru Tomasz A. Żak często podkreśla, że dla jego zespołu ważne są wartości chrześ­cijańskie, narodowe i konserwatywne. Wśród spektakli zespo­łu można wymienić: Na etapie, odwołujący się do triady Bóg, Honor, Ojczyzna; inspirowany Antygoną Sofoklesa Kreon, trak­tujący o współczesnej Polsce uciskanej przez Unię Europejską, oraz Ballada o Wołyniu – pierwszy w historii spektakl „dotyczą­cy ludobójstwa ukraińskiego na naszych Kresach w okresie II wojny światowej”, wykorzystujący fabularne wątki legendarnej powieści Włodzimierza Odojewskiego Zasypie wszystko, zawieje oraz świadectwa osób ocalałych. Teatr Nie Teraz przygotował również spektakl o żołnierzach wyklętych (Wyklęci) oraz Dzień gniewu na podstawie dramatu pochodzącego z Tarnowa Roma­na Brandstaettera. Najnowsza premiera teatru to inscenizacja Powrotu Norwida autorstwa Kazimierza Brauna, widniejącego na afiszu również jako współreżyser (z Tomaszem A. Żakiem). To teatr mocno osadzony w tradycji romantycznej, stanowiący pretekst do mówienia o współczesnej Polsce i patriotyzmie. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury został zaproszony przez nowego dyrektora Cezarego Moraw­skiego do Teatru Polskiego we Wrocławiu, czym wywołał poru­szenie w środowisku teatralnym i artystycznym.

SPEKTAKLE