Off-Baza

Teatr NN


Ośrodek „Brama Grodzka ‐ Teatr NN”

Siedziba: Lublin
Rok założenia: 1990
Sala: Sala Czarna w Bramie Grodzkiej
Dane kontaktowe: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin, tel. 81 532 58 67, teatrnn@tnn.lublin.pl

http://teatrnn.pl/


Teatr powstawał w obecnej siedzibie – Bramie Grodzkiej na lubelskim Starym Mieście. Powołany został do życia przez ar­tystów znanych z teatru studenckiego: Witolda Dąbrowskiego, Renatę Dziedzic, Grzegorza Linkowskiego, Tomasza Pietrasiewi­cza i Jerzego Rarota. Wskazówką ideową i tematyczną jest na­zwa teatru, nawiązująca do łacińskiego sformułowania nomen nescio, czyli „niewiadomego imienia”. W kręgu zainteresowań twórców pozostawała średniowieczna tradycja anonimowych artystów, później zaś zapomniane losy lubelskich Żydów. Pierwszym przedstawieniem grupy były Wędrówki niebieskie. Działalność teatralna leży u podstaw powstałego później (1998) w tym miejscu Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, którego teatr jest obecnie częścią. W pracy artystycznej Teatr NN koncentrował się na opo­wiadaniu historii, często w formie monodramu, jak w przy­padku Inwokacji, ale i Zbyt głośnej samotności. Jednym z jego najważniejszych przedstawień jest chasydzki tryptyk wykony­wany przez Witolda Dąbrowskiego (zastępcę dyrektora Ośrod­ka), na który składają się: Był sobie raz, O tym, jak Fajwł szukał samego siebie oraz Tajbełe i jego demon. W konwencję historii z zapomnianego miasta wpisują się także Opowieści z Bramy, Opowieści z Bramy – Ostatni demon, Sztukmistrz z Lublina oraz Zapomniane opowieści cadyków i rabinów. Jak na razie ostatnią realizacją są traktujące o Holokauście Opowieści z Nocy (2015). Tym samym teatr funkcjonujący w przestrzeni Ośrodka stał się jednym z wielu instrumentów (obok wydawnictwa, galerii, wystaw, warsztatów, akcji kulturalnych i performatywnych) wy­korzystywanych do zagospodarowania żydowskiej tożsamości Lublina. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Poza działalnością teatralną prowadzi także aktywność dokumentacyjną, wydawniczą i edukacyjną. W formule Ośrodka zawierają się także: Dom Słów, Lubelska Trasa Podziemna, Pracownia Historii Mówionej, Pracownia Iko­nografii, Izba Drukarstwa, Brama. Pracownia Edukacji i Anima­cji, Laboratorium Nowe Media.