Off-Baza

Teatr Razem


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektu­alną Koło w Gdańsku, Teatr Poza Tym w Gdańskim Archipelagu Kultury

Siedziba: Gdańsk
Rok założenia: 2004
Dane kontaktowe: Teatr Gak, Jarek Rebeliński,
tel. 693 721 003, jarek.rebelinski@gak.gda.pl, teatrpozatym@gak.gda.pl


Teatr Razem powstał w 2004 roku jako efekt współpra­cy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z gdańskim Integracyjnym Klubem „Wida”, działa­jącym w Gdańskim Archipelagu Kultury. Teatr założony został z inicjatywy Jarosława Rebelińskiego, pedagoga, animatora kultury, instruktora teatralnego, organizatora festiwalu Akcept (integrującego środowisko artystyczne ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim intelektualnymi).

Od początku istnienia zespół tworzony jest przez pod­opiecznych PSOUU (obecnie PSONI) i współpracujących ze Sto­warzyszeniem polskich i zagranicznych wolontariuszy, którzy działają pod kierunkiem doświadczonych instruktorów teatral­nych i pedagogów. Z Teatrem współpracuje ściśle prowadzona przez Jarosława Marciszewskiego (muzyka, pedagoga i ani­matora kultury) integracyjna grupa muzyczna Remont Pomp, nagrywająca między innymi z Mikołajem Trzaską. Efektem tych działań są pełnowymiarowe spektakle teatralne, prezentowane na scenie Klubu Gak oraz na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach (między innymi Akcept, Feta, „Lato Ludzi”, Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr” w Łodzi i Międzyna­rodowe Spotkania Artystyczne w Elblągu).

Od początku swojej działalności Teatr regularnie tworzy spektakle; do tej pory powstały między innymi przedstawie­nia Labirynt, Upadek Ikara, Ucieczka do…, Samotność, My, Sen o Człowieku, Zapraszamy na show. Przedstawienia Teatru Razem poruszają problemy uniwersalne, egzystencjalne, mówią o ist­nieniu w świecie, samotności, wykluczeniu. Łączą teatr drama­tyczny i pantomimę, skupiają się na teatralnej formie, ruchu scenicznym.