Off-Baza

Teatr Rebelia


Siedziba: Sędziejowice
Rok założenia: 2008
Dane kontaktowe: ul. Leśna 35, 98-160 Sędziejowice,
tel. 505 750 827

https://syfon77.wixsite.com/teatr-rebelia


Teatr Rebelia powstał w łódzkim Centrum Kultury Mło­dych. Od początku istnienia prowadzą go Adam Łoniewski i Marzena Lamch-Łoniewska. Przez pięć lat realizując spektakle, happeningi i wszelakie akcje teatralne, teatr szukał własnego języka i poetyki, która stała się jego znakiem rozpoznawczym. Od dwóch lat jego członkowie zajmują się badaniem i rekon­strukcją jarmarcznego teatru średniowiecznego i renesanso­wego, czerpiąc z komedii dell’arte, średniowiecznych interme­diów, błazenady i sztuki wędrownych minstreli. Swoją sztukę łączą ze współczesnymi formami teatru ulicznego. Pierwsze spektakle grupy to Kadish Jatom (2009), Dobosz (2011), Opo­wieści gargantuiczne (2013); ostatni projekt nosi tytuł Mistrza Kantalupa opowieści o świętych i grzesznikach (2014).

Obecnie twórcy teatru są na etapie intensywnej pracy warsztatowej.