Off-Baza

Teatr Rozdźwięk


Siedziba: Kraków
Rok założenia: 2011
Sala: scena Centrum Sztuki Współczesnej Solvay i Ośrodek Kultury
Krakowiacy
Aktualna liczebność zespołu: ok. 30
Największa impreza: Szwalnia.DOK
Dane kontaktowe: teatrrozdzwiek@gmail.com

https://www.facebook.com/Rozdzwiek/


Teatr Rozdźwięk łączy osoby w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i specjalnościach. Są wśród nich reżyserzy, aktorzy, scenografowie. Założycielem i liderem grupy jest Ma­ciej Bartosz. Teatr nie posiada stałego zespołu, deklaruje się jako otwarty: w kolejnych projektach mogą brać udział różni artyści (grupa prowadzi otwarte przesłuchania). Twórcom przy­świeca idea „pay what you want”.

Tym, co najbardziej ceni zespół, jest różnorodność i nie­zależność działania, a na scenie – autentyczność i siła przekazu. Członkowie Teatru Rozdźwięk deklarują wiarę w inteligentny teatr współczesny, który dostarcza rozrywki, ale też nie boi się zaryzykować, aby z bliska przyjrzeć się konkretnemu problemowi.

Do tej pory odbyło się siedem premier Rozdźwięku, m.in. Czas zmienić się w popiół (reż. M. Bartosz) – historia o wyzwo­leniu napisana przez współczesnego białoruskiego dramato­pisarza Konstantina Ścieszyka, Suprajs party (reż. M. Bartosz) węgierskiego autora Pétera Kárpátiego, Cukier Stanik (reż. Maria Wiśniewska) Zyty Rudzkiej.