Off-Baza

Teatr Stacja Szamocin


Siedziba: Szamocin
Rok założenia: 1997
Dane kontaktowe: Społeczne Stowarzyszenie Edukacyj­no-Teatralne „Stacja Szamocin”, ul. Dworcowa 17a, 64-820 Szamocin, 
tel. 67 284 88 95, spst@wp.pl


Teatr Stacja Szamocin istnieje od 1997 roku, od począt­ku jest prowadzony przez zawodową reżyserkę, absolwentkę Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza – Lubę Za­rembińską. Zespół tworzą głównie amatorzy – mieszkańcy Szamocina i okolic, dorośli i dzieci.

Siedzibę teatru stanowi Ośrodek „Stacja Szamocin”, po­wstały w opuszczonym, niszczejącym budynku dworcowym, który udało się zaadaptować. Odbywają się tam nie tylko spek­takle, ale również wystawy, warsztaty i koncerty.

Głównym celem Teatru Stacja Szamocin jest tworzenie siłami amatorów i zawodowców wartościowych przedstawień teatralnych dla dzieci, młodzieży oraz spektakli lalkowych dla dorosłych. Zespół stara się o różnorodną i bogatą ofertę, aby pozyskać szerokie zainteresowanie publiczności. Zrealizował projekt teatralny Teatr zajechał (przy współpracy z Sopocką Sceną Off de Bicz), którego celem była prezentacja spektakli w miejscach nieteatralnych, oswajanie nowych przestrzeni oraz integracja środowisk lokalnych, projekt Gdy odjedzie ostatni PKS…, złożony z zajęć artystycznych i integracyjnych (warsztaty dziennikarskie i etiudy terenowe).

Teatr współpracuje także z twórcami z zagrani­cy, takimi jak m.in. niemiecka grupa Das Letzte Kleinod – Manufrakturtheater z Geestenseth i amerykańska grupa Hand2Mouth z Portland. Przy tej ostatniej współpracy po­wstał spektakl Ze snu ze snu inspirowany twórczością Brunona Schulza.