Off-Baza

Teatr TATA


Teatr Amatorskich Tradycji Artystycznych

Siedziba: Brzozowo
Rok założenia: 1996
Sala: Brzozowski Dom Kultury, Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie
Dane kontaktowe: ul. Armii Krajowej 3, 36-200 Brzozów

http://www.bdk.net.pl/Teatr_TA_TA.html


Teatr Amatorskich Tradycji Artystycznych (w skrócie TATA) w tym roku obchodzi swoje dwudzieste urodziny. Założycielem i liderem zespołu jest Damian Kierek – absolwent Wydziału Re­żyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krako­wie. To z jego inicjatywy w 1996 roku w Krośnie powstał spek­takl Męski łagier Ludmiły Pietruszewskiej, który zainaugurował działalność Teatru TATA.

Damian Kierek na stałe współpracuje z zawodowymi tea­trami na Słowacji, dlatego jak sam twierdzi: „TATA bardziej bywa niż jest, a jego działalność ściśle wiąże się z ogromną potrzebą powrotu do Polski i współpracy z ludźmi, którzy naprawdę ko­chają teatr”. Do tej pory zespół dał tylko 5 premier. Wspomniany Męski łagier, Ars moriendi – spektakl-kolaż antycznych tekstów pochodzących z Antologii Palatyńskiej, inskrypcji nagrobnych oraz fragmentów wierszy, epigramatów i innych utworów sta­rożytnych, Odyseja według eposu Homera (1999), Persowie na podstawie tragedii Ajschylosa (2000). To ostatnie przedstawie­nie zdobyło nagrodę za reżyserię i adaptację – Brązową Misę Borowiny – podczas Biesiady Teatralnej w Horyńcu Zdroju, Ty­skich Spotkań Teatralnych i II nagrodę Festiwalu Teatrów Stu­denckich „Proscenium” w Teatrze STU w Krakowie. Największym osiągnięciem Persów było zdobycie w 2001 roku nagrody za najlepsze odczytanie tematu antycznego na Międzynarodo­wym Festiwalu Dramaturgii Starożytnej w Kerczu na Krymie. Ucieczka z Alcatraz (2002) to ostatni projekt Teatru TATA, mo­nodram w wykonaniu Rafała Dłużniewskiego, który otrzymał kilka prestiżowych nagród, m.in. wyróżnienie III Festiwalu Mło­dej Dramaturgii „Widowisko” w Teatrze Miniatura w Gdańsku.

Od momentu powstania aż do dziś Teatr TATA pracuje w Brzozowskim Domu Kultury. Poza działalnością teatralną Damian Kierek i jego aktorzy prowadzą działalność edukacyj­ną i warsztatową dla różnych grup wiekowych. Lider zespołu w wolnych chwilach pracuje nad autorskimi monodramami, które z chęcią pokazuje z okazji ważnych wydarzeń w Krośnie lub Brzozowie, ponadto przez kilka lat prowadził młodzieżową grupę teatralną Bestia.