Off-Baza

Teatr Umowny


Siedziba: Kraków
Rok założenia: 2015
Sala: scena Teatru Zależnego, ul. Kanonicza 1, Kraków
Aktualna liczebność zespołu: 4
Dane kontaktowe: tel. 517 813 257, 575 879 688, teatrumowny@gmail.com

https://www.facebook.com/kolektywumowny/


Teatr Umowny to zawodowy teatr offowy działający w ra­mach Stowarzyszenia Teatrów Nieinstytucjonalnych przy ul. Ka­noniczej 1 w Krakowie. Grupę tworzą młodzi ludzie w składzie: Marzena Figiel, Aleksandra Kowalczyk, Kaja Sosnowska i Piotr Majewski. Nazwa teatru ma odnosić się do jego celów: „Jako Teatr chcemy obnażyć umowność świata, w którym żyjemy, jego fasadowość, iluzoryczność i nieprawdziwość. Podejmu­jemy działania, które choć na chwilę wyrwą widza z jego roli społecznej, narzuconej mu mimowolnie. Chcemy podarować mu chwilę wolności i oczyszczenia, która miejmy nadzieję, skło­ni do refleksji”.

Grany na scenie Teatru Zależnego Ciężki przypadek Vale­rie S. w reżyserii Sylwii Rosak to spektakl na motywach biografii Valerie Solanas, która w latach 60. stworzyła manifest S.C.U.M. (Society for Cutting Up Men) będący utopijną (w jej mniema­niu) wizją świata składającego się wyłącznie z kobiet. Historia staje się punktem wyjścia do rozważań twórców na temat dru­giego człowieka. Przebudzenie wiosny według Franka Wedekin­da to koprodukcja z Teatrem Nowe Przestrzenie. Spektakl w re­żyserii Dariusza Szymora zrealizowany został w konwencji dra­matu dla czterech aktorów-marionetek. Opiera się na koncepcji teatru fizycznego, poetyckiego i onirycznego. Żre żre w reżyserii Justyny Kowalskiej to z kolei współczesna wariacja na temat filmu Upał Kazimierza Kutza z udziałem Kabaretu Starszych Pa­nów. Teatr próbuje odejść od klasycznego myślenia o sztuce scenicznej, uderzając w bardziej eksperymentalne tony.