Off-Baza

Teatr w Teremiskach


Siedziba: Teremiski
Rok założenia: 2004
Sala: Stodoła Katarzyny i Pawła Winiarskich (ok. 200 osób)
Największa impreza: Spotkania Teatralne w Teremiskach
Dane kontaktowe: Teremiski 12, 17-230 Białowieża, tel. 600 808 433, katarzyna.winiarska@teremiski.edu.pl

http://www.teremiski.edu.pl/teatr-w-stodole


Teatr współistnieje z Uniwersytetem Powszechnym im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach, podobnie jak on ma status nieformalnej społecznej instytucji kultury prowadzo­nej przez Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia. Teatr w Teremi­skach to scena impresaryjna, powstała w drewnianej stodole Katarzyny i Pawła Winiarskich. Impulsem do jej powołania był pokaz spektaklu Kroniki sejneńskie Bożeny Szroeder. Tym samym jeden skoncentrowany na lokalności teatr sprawił, że zaistniał drugi – a wszystko to w ramach podlaskiego sąsiedz­twa. Efektem inspiracji Kronikami… jest przedstawienie Opo­wieści teremiszczańskie. Na organizowany od 2006 roku festiwal Spotkania Teatralne przyjeżdżają grupy alternatywne z całego kraju. Podczas imprezy pokazywane są spektakle, odbywają się koncerty, zajęcia dla dzieci, warsztaty. Widz festiwalu rekrutuje się z mieszkańców gminy Białowieża, powiatu hajnowskiego, przyjeżdżają też grupy z Białegostoku i Bielska Podlaskiego, a także turyści z całego świata. Teatr korzysta z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ale również z darowizn oraz barteru z innymi grupami (w zamian za udostępnienie domu i dwóch sal do pracy w Puszczy Białowieskiej goście pokazują spektakle, organizują koncerty i warsztaty).