Off-Baza

The English Theater Company


Miejsce: Warszawa
Sala: brak stałej siedziby
Rok założenia: 1995
Aktualna liczebność zespołu: 1
Dane kontaktowe: tel. 601 972 785 (Edward Dargiewicz)

http://www.etcmedia.pl/


Na początku 1995 roku Edward Dargiewicz i Tomasz Bor­kowy powołali do życia The English Theatre Company of Po­land. Grupa była pierwszym profesjonalnym teatrem dla angiel­skojęzycznej społeczności coraz liczniej napływającej do Polski. Z początkiem sezonu 1998/99 ETC zmienił swoją politykę, sta­jąc się teatrem edukacyjnym. Od tej chwili prowadzi go Edward Dargiewicz. Wiedząc, jak ważny jest kontakt z żywym językiem i naturalnym akcentem, ETC zaczął kierować przedstawienia do młodzieży szkolnej jako pomoc w nauce języka angielskiego. Spektakle wybierane na Festiwalu Teatralnym w Edynburgu zawsze wyróżniają się wysokim poziomem artystycznym i lite­rackim, a to właśnie te przedstawienia teatr sprowadza do Pol­ski. Grupa działa na zasadzie teatru impresaryjnego w ramach prywatnej działalności gospodarczej.