Off-Baza

TT NTF


NTF Teatr Tańca Małgorzaty Matuszewskiej

Miejsce: Warszawa
Rok założenia: 2000
Dane kontaktowe: tel. 603 648 109, teatr@ntf.pl, ntf.pl


Małgorzata Matuszewska (tancerka i choreograf specjali­zująca się w technikach tańca hiszpańskiego) rozpoczęła autor­ską twórczość teatralną w roku 1998 spektaklem pt. Al-Andalus, opracowanym w oparciu o poezję Federica Garcíi Lorki, zapre­zentowanym w Teatrze Nowym w Warszawie. W roku 2000 zre­alizowała pierwszy spektakl pod szyldem TTNTF, Solo Compás – tylko rytm, przygotowany w oparciu o technikę tańca flamenco i tanga argentyńskiego, zaprezentowany w siedzibie warszaw­skiego Teatru Academia. Projekty TTNTF prezentowane były na licznych festiwalach sztuki, m.in. na Festiwalu Sztuki Współ­czesnej Rozdroże w Warszawie, na festiwalu Ekspresje Cen­trum Sztuki Tańca w Warszawie, Międzynarodowym Festiwalu Flamenco „Duende” w Poznaniu, Festiwalu Sztuki Niezależnej „Re:wizje” w Warszawie, Warszawskiej Scenie Tańca, Gdańskim Festiwalu Tańca, Warszawskich Dniach F.G. Lorki i wielu innych. 

Projekty TTNTF charakteryzuje łączenie elementów różnych kultur w jeden spójny środek wyrazu – w sferze tańca, teatru i muzyki – plastyczność, ciekawa kompozycja oraz udział zna­komitych twórców z poszczególnych dziedzin sztuki. Spektakle TTNTF często inspirowane są dziełami plastycznymi i stanowią rodzaj dialogu z interpretowanym dziełem i jego twórcą np. twórczość wybitnej rzeźbiarki Camille Claudel – spektakl Camil­le Claudel – Kyojo z roku 2002, łączący środki wyrazu zaczerp­nięte z technik hiszpańskich i japońskich, z udziałem tancerza butō Atsushi Takenouchi; Infantka… wedle Kantora – spektakl z roku 2009 inspirowany infantkami w twórczości genialnego artysty, twórcy teatru Cricot 2, Tadeusza Kantora, zrealizowany we współpracy z artystą plastykiem, wieloletnim aktorem Cri­cot 2 Andrzejem Wełmińskim; Miasto syren – nocny pociąg, per­formans i film tańca zrealizowany w 2012 roku na terenie daw­nego Dworca Głównego w Warszawie, inspirowany twórczością surrealisty Paula Delvaux. Aktualnie TTNTF stale współpracuje z Fundacją Tradycji i Transformacji Sztuki z Warszawy, założoną przez Małgorzatę Matuszewską, Instytutem Cervantesa w War­szawie, Baletem Dworskim Cracovia Danza oraz Centrum Sztuki Tańca w Warszawie.

Repertuar aktualny: Infantka… wedle Kantora, Danza española – spektakl zrealizowany w oparciu o różnorodne tech­niki tańca hiszpańskiego w połączeniu z obrazem filmowym, Miasto syren – nocny pociąg, performans realizowany w prze­strzeniach publicznych (np. dworce, muzea).

W ramach działań TTNTF, Fundacji Tradycji i Transformacji Sztuki oraz indywidualnie Małgorzata Matuszewska prowadzi liczne warsztaty tańca oraz wykłady dotyczące historii tańca hi­szpańskiego. W latach 2004-2013 prowadziła w Warszawie Stu­dio Tańca oraz organizowała wyjazdowe warsztaty artystyczne. Aktualnie we współpracy z Instytutem Cervantesa w Warszawie realizuje cykle warsztatów tanecznych oraz projekty artystycz­ne jak np. Spotkania z Tańcem Hiszpańskim (minifestiwal), Bo­lero Feel (warsztaty o charakterze laboratorium).

Teatr utrzymuje się ze środków własnych oraz pozyska­nych na drodze konkursów miejskich i artystycznych, a także ze wsparcia instytucji kultury.