Off-Baza

UM Foundation


Rok założenia: 2018
Dane kontaktowe: um.foundation.um@gmail.com


Urszula Bernat-Jałocha i Marcin Motyl przez wiele lat związani byli z Polskim Teatrem Tańca. Od 2018 roku zostali freelancerami i założyli fundację o nazwie UM Foundation. Została powołana przez artystów przede wszystkim do wspierania wszelkiej działalności na rzecz rozwoju, promocji kultury i sztuki w Polsce i poza jej granicami. Głównym celem fundacji jest wywyższanie godności człowieka za pomocą rozwoju twórczego potencjału. Poprzez twórcze kreacje, UM Fundation ma za zadanie inspirowania i upowszechniania postaw artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenia warunków dla ich społeczno-kulturalnego oddziaływania. Urszula i Marcin to artyści tancerze nieustannie poszukujący dzisiejszej tożsamości teatru tańca. Mając za sobą wieloletnie doświadczenie pracy w zespołach instytucjonalnych, z polskim i zagranicznymi choreografami, Urszula i Marcin postanowili współpracować jako niezależni artyści, mocno czerpiąc z narzędzia improwizacji i pracy z publicznością. Tematem ich poszukiwań są relacje międzyludzkie we współczesnym świecie. Artyści pragną zaprosić widza do aktywnego uczestnictwa w procesie twórczym, poprzez umożliwianie jej posiadanego realnego wpływu na końcowy kształt tworzonych spektakli i działań.

Materiał nadesłany.