Off-Baza

Unia Teatr Niemożliwy


Miejsce: Warszawa
Sala: brak siedziby
Rok założenia: 1997
Aktualna liczebność zespołu: do 5
Dane kontaktowe: ul. Urbanistów 1 m. 3 Warszawa,
tel. 22 658 08 89, chodaczynski@o2.pl

http://www.uniateatrniemozliwy.pl/


Termin „lalka” zespół rozumie nie tylko jako twór homoi­dalny, ale także znak, symbol, jakąkolwiek ożywioną materię na scenie. Wśród twórców Teatru są reżyserzy, scenografowie, muzycy, aktorzy, wielokrotnie obdarzani nagrodami i stypen­diami m.in. przez ministra kultury oraz festiwale. Swoje spek­takle Teatr prezentował w Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Czechosłowacji, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Rosji, na Białorusi i Słowacji, w Szwecji, Turcji, USA, Włoszech i Wielkiej Brytanii, uzyskując wiele nagród indywidualnych i zbiorowych (np. Pierrot 2000 – nagroda zbiorowa za poszukiwanie nowych nurtów i indywidualna dla kompozytora muzyki). Oprócz dzia­łalności stricte teatralnej zespół organizuje koncerty, wystawy, warsztaty oraz Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych „Lalka też Człowiek”.

Autora inscenizacji, Marka Chodaczyńskiego, nagradzano m.in. „za kształt teatralny przypowieści prof. Leszka Kołakow­skiego”, uznany przez miesięcznik „Teatr” za jeden z najlepszych spektakli teatru lalek w Polsce. W 2006 roku medalem Gloria Artis odznaczony został prezes stowarzyszenia, a w 2007 roku większość członków założycieli otrzymało medale Gloria Artis lub odznaczenia Zasłużony dla Kultury Polskiej. Grupa działa w ramach Stowarzyszenia Unia Teatr Niemożliwy i finansuje się z grantów, konkursów oraz dotacji.