Off-Baza

Vagabond Physical Collective


Siedziba: Bytom
Rok założenia: 2017
Dane kontaktowe: tel. 500 577 454, vagabondphysicalcollective@gmail.com


Nieformalny kolektyw artystyczny tworzony przez absolwentów Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu AST im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. To zderzenie sześciu energii twórczych młodych aktorów-tancerzy poszukujących swojego języka. Prywatnie przyjaciele o podobnych poglądach na sztukę. W tworzonych obrazach scenicznych zawierają uniwersalne historie, z którymi widz może się utożsamić. Wykorzystując teatr tańca jako środek wyrazu, tworzą spektakle oparte przede wszystkim na prostych, lecz wymagających ponadprzeciętnej sprawności ruchowej i działaniach fizycznych. Za pomocą nieoczywistych zabiegów kompozycyjnych budują wielowymiarowe, lecz przejrzyste obrazy oddziaływujące na widza na poziomie nieintelektualnym, tj. emocjonalnym, odczuciowym. Członkowie kolektywu prowadzą regularne warsztaty teatralne i taneczne w ośrodkach kultury i placówkach oświaty.

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE