Off-Baza

Warszawskie Centrum Pantomimy


Miejsce: Warszawa
Sala: Scena Przodownik w Teatrze Dramatycznym (150 miejsc), Scena na Woli (ok. 400 miejsc)
Rok założenia: 2008
Aktualna liczebność zespołu: Teatr Pantomimy Mimo (9 osób), Teatr Warszawskiego Centrum Pantomimy (7 osób)
Dane kontaktowe: centrum@mimowie.pl

https://www.mimowie.pl/


W ramach prowadzonej przez aktora-mima, reżysera, au­tora i nauczyciela Bartłomieja Ostapczuka organizacji Warszaw­skie Centrum Pantomimy działają dwa teatry. Starszy z nich, czyli Teatr Pantomimy Mimo, powstał w 2002 roku. Początko­wo działał jako teatr jednego aktora (B. Ostapczuka), z biegiem czasu przekształcając się w zespół. Język teatralny grupy stara się łączyć najważniejsze elementy sztuki najbardziej istotnych twórców i reformatorów współczesnej pantomimy. W dorobku teatru znaleźć można zarówno spektakle sceniczne (Opowieść wigilijna, Pierrotów dwóch), jak i przeważające w aktualnej dzia­łalności przedstawienia plenerowe (np. Komedianci, Przedwczo­rajsze historie). Znajdują się one w repertuarze Teatru Królew­skiego w Wilanowie, gościły również w Teatrze Na Woli. Artyści występowali gościnnie na scenach teatrów dramatycznych i operowych.

Młodszym przedsięwzięciem jest Teatr Warszawskiego Centrum Pantomimy, tworzony przez aktorów związanych z Centrum. Grupa stawia duży nacisk na współpracę między­narodową. W dorobku zespołu znajdują się takie spektakle jak Agua de Lagrimas, Gogol, Marcel (wszystkie w reżyserii Lionela Menarda). Częścią Centrum jest także założone w 2005 roku Studio Pantomimy Bartłomieja Ostapczuka, które prowadzi zajęcia z zakresu współczesnej formy sztuki mimu, zawierające pantomimę klasyczną, elementy techniki Étienne’a Decroux, komedię/dramat ciała, kompozycję, zadania aktorskie, impro­wizację, physical theatre oraz wybrane elementy pracy z rekwi­zytem i szeroko pojętym teatrem plastycznym.

Instytucja przynależy do Europejskiej Federacji Pantomi­my, w swojej działalności koordynuje także działania Międzyna­rodowego Festiwalu Sztuki Mimu organizowanego przez Teatr Dramatyczny Miasta Stołecznego Warszawa. Centrum prowadzi stałą współpracę z Teatrem Dramatycznym, której zakres obej­muje zarówno korzystanie z infrastruktury teatru, jak również koprodukcję spektakli. Finansowanie Centrum pozyskuje za pomocą Fundacji Warszawskiego Centrum Pantomimy, jak również z grantów.