Off-Baza

Wojcik M. (red.), „To, co w nas ciemne, ulega prześwietleniu…”

To, co w nas ciemne, ulega prześwietleniu. Pierwsze piętnaście lat Teatru Chorea, pod red. Maji Wójcik, Stowarzyszenie Teatralne „Chorea” we współpracy z Wydawnictwem Officyna, Łódź 2019

To co w nas ciemne ulega prześwietleniu. Pierwsze piętnaście lat Teatru CHOREA to dwujęzyczna (polsko-angielska) publikacja, która podsumowuje piętnaście lat działalności teatru CHOREA i ponad dziesięć lat funkcjonowania tej grupy artystów, performerów, muzyków, tancerzy, aktorów, praktyków i teoretyków teatru w strukturze Fabryki Sztuki w Łodzi. Wydawnictwo opisuje bogate dokonania artystyczne CHOREI i eksponuje osiągnięcia w dziedzinie edukacji artystycznej, tworzenia nowych form działań społeczno-artystycznych oraz nowych metod w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Tematyka i problematyka spektakli Teatru CHOREA jest głęboko zaangażowana w sprawy społeczne i dotyka najtrudniejszych zagadnień współczesnej cywilizacji. Siła tych pytań płynie również dzięki wyraźnym odniesieniom do najstarszych tradycji naszej kultury. Publikacja pozwoliła na zestawienie, przegląd, analizę i podsumowanie nietuzinkowego zjawiska w polskim teatrze, jakim jest wielotorowa działalność CHOREI. Wśród jej autorów Dariusz Kosiński i Piotr Olkusz.