Off-Baza

Teatr Lalek „Zaczarowany Świat”


Siedziba: Toruń
Rok założenia: 1950
Sala: sala w siedzibie teatru (122 miejsca dziecięce oraz 60 miejsc dla dorosłych)
Aktualna liczebność zespołu: 7
Największa impreza: coroczny cykl warsztatów teatralnych w ramach Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży
Dane kontaktowe: Szosa Chełmińska 226B, 87-100 Toruń,
tel. 697 085 669 ; 601 816 690,
teatrlalekzaczarowanyswiat@gmail.com

https://www.facebook.com/zaczarowanyswiattorun/


Powstały w 1950 roku teatr był pomysłem Janiny Awgu­lowej, która od samego początku za swojego docelowego od­biorcę i partnera do rozmowy uznała dziecięcą publiczność, przede wszystkim przedszkolaków i uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej. Pierwsze przedstawienie odbyło się na korytarzu drewnianego baraku – pierwszej siedziby teatru w Przedszkolu nr 13. Pokazano bajkę Ewy Szelburg-Zarembiny O kuchareczce Petronelce, której cały świat w gotowaniu poma­gał w reżyserii Awgulowej. Na scenie grały dzieci z przedszko­la, lalki prowadzone były przez rodziców dzieci, a na widowni zasiedli… przedstawiciele władz miasta, kierowniczki przed­szkoli oraz delegacje komitetów rodzicielskich toruńskich przedszkoli. W pierwszych latach teatr przygotowywał nawet siedem krótkich (około dwudziestominutowych) premier rocz­nie, w latach kolejnych powstawały średnio cztery nowe przed­stawienia w sezonie, grane tak długo, dopóki nie zobaczyły je dzieci z wszystkich toruńskich przedszkoli. Do 1992 roku przed­stawienia były bezpłatne.

W 1977 roku w teatrze pojawiła się Emilia Betlejewska, która zajęła się projektowaniem scenografii, a stopniowo także reżyserią. W 1990 roku – w jubileusz czterdziestolecia – Awgu­lowa oficjalnie przekazała Betlejewskiej prowadzenie teatru.

W 1992 roku na skutek wprowadzenia w Toruniu progra­mu przekształceń niektórych przedszkoli państwowych w nie­publiczne placówki oświatowe wszyscy członkowie zespołu otrzymali wymówienia z pracy, co jednoznacznie wiązało się z rozwiązaniem teatru. Podjęto trudną decyzję o jego prywaty­zacji. Obecnie działa przy Fundacji „Pro Theatro”. Lata dziewięć­dziesiąte zaowocowały nowymi spektaklami wychodzącymi poza tradycyjne przedstawienia parawanowe. Aktualnie teatr stara się eliminować słowo na rzecz obrazu.

Obecnie w repertuarze teatru znajduje się sześć tytułów: Ostatnie drzewo, Tuba Dei i Anioł, Legenda o Smoku Wawelskim, Ala w Alulandii, Kaj i Gerda – Królowa Śniegu na wesoło, Maruba i lamparty.