Off-Baza

Zespół Teatru Forum i Teatru Zaangażowanego Społecznie Drama Way


Miejsce: Warszawa
Rok założenia: 2011
Dane kontaktowe: tel. 606617 867, maria.depta@dramaway.pl


Jedną z podstawowych działalności Drama Way Funda­cji Edukacji i Kultury jest rozpowszechnianie i propagowanie metody Teatru Forum, przez którą stara się zmieniać swoje najbliższe otoczenie na lepsze. Teatr Forum to zaangażowana społecznie forma teatru, stworzona i opracowana przez brazy­lijskiego reżysera i pedagoga Augusta Boala – twórcę Teatru Uciśnionych (Theatre of the Opressed). Spektakle Teatru Forum tym różnią się od tradycyjnych, że dają możliwość „dopisania” dalszego ciągu spektaklu lub jego zmiany poprzez interwen­cje, które uczestnicy, tzw. „widzowie-aktorzy”, samodzielnie podejmują na scenie. Spektakle Teatru Forum tworzone są dla określonych grup, tak by problemy głównego bohatera były tożsame z problemami widzów-aktorów. Celem Teatru Forum jest aktywizacja i szukanie sposobów rozwiązania problemów społecznych. Drama Way od sześciu lat zachęca widownię do wejścia na scenę i podjęcia próby rozwiązania problemu posta­wionego w spektaklu.

Aktualnie zespół gra pięć spektakli: Poker, Marzenia ma­rzeniami, Mobbing, Kozak oraz To mi gra. Każde z przedstawień porusza inny problem, inspirując widownię do znalezienia jego możliwie najlepszego rozwiązania.