Off-Baza

Chudziński E., Jasiński K., Muła F., Stafiej A. (red.), „Rodzina STU. Pokrewieństwa z wyboru”

Rodzina STU. Pokrewieństwa z wyboru, pod red. Edwarda Chudzińskiego, Krzysztofa Jasińskiego, Franciszka Muły, Anny Stafiej, Teatr STU Spółka z o.o., Kraków 2006

Tom jubileuszowy poświęcony założonemu w 1966 roku w Krakowie Teatrowi STU. Była to inicjatywa grupy krakowskich studentów skupionych wokół Krzysztofa Jasińskiego, którzy zdecydowali się wyjść ze swoją teatralną działalnością poza mury PWST, czym ukształtowali jedno z najważniejszych miejsc na mapie teatralnej kraju. Teatr w swojej długiej historii przeszedł wiele koniecznych dla przetrwania przekształceń, zmierzyć musiał się z wieloma wyzwaniami, jakie niosła zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza, polityczna, społeczna. Tom, przypominający album rodzinny, przywołuje sylwetki, wspomnienia i anegdoty setki osób, wielopokoleniowej grupy, która w ciągu 50 lat wpisała się w historię Teatru i dla której obecność w STU była – i jest – jednym z najważniejszych życiowych doświadczeń. Wśród nich Jerzy Trela, Jerzy Stuhr, Olgierd Łukaszewicz, Krzysztof Pluskota. Wstępem książkę opatrzył założyciel i kierownik Teatru STU, reżyser teatralny i telewizyjny Krzysztof Jasiński. Wydanie zawiera pokaźną ilość zdjęć.