Off-Baza

Dziedzic S., Skoczek T., „Monografia Teatru 38”

Stanisław Dziedzic, Tadeusz Skoczek, Monografia Teatru 38, Zrzeszenie Studentów Polskich, Kraków 1985

Monografia poświęcona Teatrowi 38, krakowskiemu teatrowi eksperymentalnemu, który został założony w 1957 roku z inicjatywy Waldemara Krygiera, wybitnego polskiego malarza, scenografa, grafika i reżysera teatralnego, w okresie pracy w Opolu bliskiego współpracownika Jerzego Grotowskiego. Okres największej świetności teatru przypadł na lata 1959–1968. W roku 1974 Teatr zawiesił swą działalność. Następnie został zreaktywowany w roku 1979. Zamknięty w roku 1981 na okres stanu wojennego. Teatr 38 ponownie wznowił działalność pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego, by w roku 1998 po raz kolejny rozwiązać się wskutek decyzji właściciela budynku. Współczesny Teatr 38 kontynuuje tradycje prezentowania przedstawień awangardowych, będąc również ważnym miejscem na kulturalnej mapie Krakowa. Wydanie oprócz historii teatru, informacji o spektaklach oraz osobach związanych z placówką zawiera kolekcję rzadkich zdjęć archiwalnych.

Do nabycia w antykwariatach.