Off-Baza

Fundacja Banina

Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2015
Dane kontaktowe: fundacjabanina@gmail.com


Fundacja Banina powstała z inicjatywy Bartłomieja Miernika. Głównym założeniem ideowym teatru jest sięganie po tematy istotne dla publiczności, prowokujące do dyskusji, rozmowy. Odbiorcy w tym teatrze są częścią wspólnego procesu dochodzenia do sensów i znaczeń. Jego przedstawienia są swoistą teatralną debatą, której rezultat nie jest nigdy z góry przesądzony. Sięga po tematy ważne historycznie, jak w spektaklu „Bień_1920”, zbudowanym wokół sylwetki Adama Bienia oraz po bieżące tematy istotne społecznie, także adresowane do młodzieży, jak w „Kijów-Aleppo”, gdzie oddał głos aktorom-amatorom-uchodźcom. Spektakle prezentowane są szerokiej publiczności w szkołach, domach kultury, teatrach w całej Polsce. Nierozerwalnie są sprzężone z modułem edukacyjnym – warsztatem, rozmową z widzem. W najbliższym czasie Fundacja realizować będzie projekt „Zagłada” w Zamościu, inspirowany powieścią Piotra Szewca.

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE