Kategorie
Mazowieckie Teatry

Teatr Bestemmia


Siedziba: Warszawa
Rok założenia: 2017


Teatr Bestemmia powstał w marcu 2017 roku, a swoją nazwę przyjął od włoskiego słowa oznaczającego bluźnierstwo. Trzonem grupy są: Michał Rogulski, Marta Oracz i Sandra Włodarczyk. Bluźnierstwo widzą jako akt twórczy, posiadający siłę odnawiania paradygmatu rzeczywistości, będący w opozycji do profanacji. Wierzą, że teatr w swojej istocie dokonuje przewartościowania słowa, przedmiotu i ciała które pojawiają się na scenie, nadając im nowe znaczenia. W swojej praktyce korzystają z estetyki trash, wydobywając tematy i obrazy odrzucane przez społeczeństwo jako wstydliwe, niepokojące – wyrzucane na śmietnik. Szukają oznak jednorazowości, przejawiającej się w degradacji przedmiotu. Pracują na negacji postaci i zastąpieniu jej ideową, emocjonalną i uniwersalną figurą. Oprócz działań artystycznych członkowie grupy założyli Fundację Rozwoju Artystycznego Teatru, która jest platformą edukacyjną i produkcyjną dla młodych twórców.

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Małopolskie Teatry

Transtopia


Siedziba: Kraków
Rok założenia: 2017
Dane kontaktowe: martwa.wyobraznia@gmail.com


Transtopia (dawniej Teatr Martwej Wyobraźni) działa w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. W swoich założeniach jest teatrem dekonstruktywnym, podejmującym polemikę z autorami tekstów oraz widzami. Inspiracją dla jego twórców są nazwiska takie jak: Kantor, Schulz, Beckett, czy Barthes. Grupa założona została przez Dominika Setlaka i Julitę Golińską jako interdyscyplinarna grupa teatralno- wizualna.

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Kolektyw Kobietostan


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2016
Dane kontaktowe: kolektyw.kobietostan@gmail.com


Kolektyw Kobietostan to nieformalna grupa złożona z artystek i działaczek społecznych, której działalność wyrasta z niezgody na marginalizację społecznąkobiet ze środowisk defaworyzowanych i ich głosów, promując równouprawnienie, umocnienie i siłę kobiet funkcjonujących poza główną tkanką społeczną. Kolektyw powstał z inicjatywy wrocławskiej aktorki i działaczki społecznej Agnieszki Bresler, która od 2012 roku współtworzy i współprowadzi we Wrocławiu projekty teatralne skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Druga edycja projektu Kobietostan (2017), połączyła tworzące główny trzon Kolektywu Agnieszkę Bresler, reżyserkę Joannę Lewicką, dramaturżkę Magdalenę Mróz oraz fotografkę PaulinęAnnę Galanciak. Artystki przeprowadziły cykl spotkań i warsztatów w Areszcie Śledczym Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, Zakładzie Karnym w Krzywańcu, Schronisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet oraz Fundacji Opieka i Troska, które stanowiły punkt wyjścia do powstania spektaklu.

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Mazowieckie Teatry

Teatr Manufaktura Snów


Siedziba: Lesznowola
Rok założenia: 2013
Dane kontaktowe: tel. 501 311 133, tomek@totalart.pl


Grupa aktywnych i kreatywnych ludzi, zgromadzonych przy GOK Lesznowola, chcących realizować najśmielsze marzenia o Teatrze. Ich spektakle mają przede wszystkich bawić, wzruszać i pobudzać do refleksji. 

Materiał nadesłany.

Kategorie
Łódzkie Teatry

Teatr Fraktal


Siedziba: Łódź
Rok założenia: 2018
Dane kontaktowe: teatrfraktal@gmail.com


Zespół interesuje niezależny, eksperymentalny teatr, szczególnie ten wymykający się linearnym narracjom i tradycyjnej dramaturgii. Fascynuje ich też teatr plastyczny, taniec i użycie animantów ze względu na ich poetycki i metaforyczny potencjał. Od kilku lat prowadzą warsztaty teatralne i lalkarskie, zarówno dla dzieci i młodzież

Materiał nadesłany.

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Radykalna Frakcja Medialna Mazut


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 1993
Dane kontaktowe: Pl. Kolegiacki 4/8, 61-841 Poznań
tel. 602 613 529, 604 157 242, rfmmazut@gmail.com


Teatr Radykalna Frakcja Medialna Mazut została założona w 1993 roku na złomowisku w Żninie przez architekta Pawła Hałaburdzina i psychologa Romana Andrzejewskiego. Działa w szeroko pojętym obszarze teatru alternatywnego. Anektuje pod swoje przedsięwzięcia przestrzenie zamknięte, klasyczne teatralne pudełka, pofabryczne hale i wszelkie przestrzenie poindustrialne, jak również przestrzeń miejską. Zwłaszcza upodobała sobie miejskie bramy… Wychodząc poza namacalną materię otoczenia RFM Mazut coraz mocniej wykorzystuje zdigitalizowaną przestrzeń współczesności, operując szerokim spektrum multimediów…Specyficzny rodzaj przekazu grupy opiera się na elementach plastycznych. Operuje przede wszystkim obrazem, emocją zawartą w symbolu czy dźwiękiem, który często wywołuje zawroty głowy i wymioty…

Materiał nadesłany.

Kategorie
Mazowieckie Teatry

Sławek Krawczyński i Anna Godowska


Siedziba: Warszawa
Rok założenia: 1999


Sławek Krawczyński i Anna Godowska współpracują od 1999r. W latach 2001 – 2012 prowadzili wspólnie Teatr Bretoncaffe.W dorobku mają kilkanaście spektakli prezentowanych na wielu festiwalach w Polsce i zagranicą (m.in. w Niemczech, Francji, Brazylii, Litwie, Estonii, Słowacji, Czechach, Węgrzech, Ukrainie, Białorusi,Gruzji, Armenii). Najważniejszą częścią wspólnej pracy artystów jest projekt badawczy pod nazwą „Taniec śniącego ciała“, zainicjowany w 2005 r. w ramach rezydencji w Centre national de la danse Pantin-Paris. Celem tego projektu jest zastosowanie idei psychologii analitycznej Carla Gustava Junga oraz psychologii zorientowanej na proces Arnolda Mindell’a w praktyce tańca i teatru. Programową syntezę poszukiwań Godowskiej i Krawczyńskiego stanowi projekt Święto Snów, zainicjowany w 2013 r. W ramach tego projektu powstały: „Niżyński.Święto snów”, „Bataille i świt nowych dni”, „Hamlet.sen”. Artyści realizują także projekty edukacyjne w oparciu o rozwijaną przez siebie metodę.

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Małopolskie Teatry

Scena Supernova


Siedziba: Kraków
Rok założenia: 2017
Dane kontaktowe: Podgórska 21-14, 31-035 Kraków,
tel. 609126163, scenasupernova@gmail.com


Offowa Scena Supernova powstała z inicjatywy Jakuba Kowalika. Jej ideą jest łączenie spektakli repertuarowych, tańca, warsztatów, wernisaży, koncertów oraz działań performatywnych. Ma to być przestrzeń dla wszechświata sztuki, gdzie znoszone są granice, rozwijają się inspiracje i interakcje społeczne. 

Od momentu otwarcia teatr działa bardzo prężnie, powstało w nim ponad dziesięć premier, regularnie grane są spektakle własne i gościnne, także z zagranicy. Odbyło się kilkadziesiąt koncertów i wiele innych wydarzeń, m.in. warsztatów, wernisaży, pokazów filmowych, improwizacji muzycznych, tanecznych i komediowych.Charakterystyczny styl sztuk realizowanych przez Jakuba Kowalika to połączenie szczególnego zamiłowania do słowa, języka z fizycznością na scenie.

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Mazowieckie Teatry

Stowarzyszenie Kółko i Krzyżyk


Siedziba: Warszawa
Rok założenia: 2017


Stowarzyszenie Kółko i Krzyżyk swoją działalność rozpoczęło od października 2017 roku, jednak osoby które je stworzyły, posiadają bogate doświadczenie artystyczne, na co dzień pracując w warszawskich teatrach. 

Statutową działalnością Stowarzyszenia jest produkcja niezależnych produkcji teatralnych, powstałych z myślą o dotarciu do szerokiego grona odbiorców z ośrodków o ograniczonym dostępie do kultury. Produkcje wyróżniać ma współpraca z gronem wykwalifikowanych psychologów, dbających o profilaktyczny charakter spektakli, którzy mają docelowo towarzyszyć prezentacjom, prowadząc dodatkowe zajęcia i warsztaty edukacyjne. Teatr nie posiada stałej siedziby, jest w permanentnym „objeździe“, doskonale obeznany ze specyfiką grania w przestrzeniach o bardzo różnych specyfikacjach i możliwościach technicznych.

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Lubelskie Teatry

Kolektyw LŁ


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2015
Dane kontaktowe: tel. 509050342, booking@sztukmistrze.pl


Kolektyw LŁ to zespół artystyczny tworzący w nurcie nowego cyrku. Założony przez Artura Perskawca, Daniela Chlibiuka, Jakuba Szweda oraz Mateusza Kownackiego. Praca artystyczna Kolektywu LŁ to przede wszystkim praca poszukiwawcza mająca na celu odnalezienie nowych możliwości pracy z ciałem, przestrzenią i przedmiotem. Głównymi narzędziami w pracy scenicznej grupy są żonglerka współczesna, akrobatyka, improwizacja ruchowa, iluzja optyczna oraz teatr fizyczny. Teatr działa w ramach Fundacji Sztukmistrze.

Materiał nadesłany.