Off-Baza

Teatr Bestemmia


Siedziba: Warszawa
Rok założenia: 2017


Teatr Bestemmia powstał w marcu 2017 roku, a swoją nazwę przyjął od włoskiego słowa oznaczającego bluźnierstwo. Trzonem grupy są: Michał Rogulski, Marta Oracz i Sandra Włodarczyk. Bluźnierstwo widzą jako akt twórczy, posiadający siłę odnawiania paradygmatu rzeczywistości, będący w opozycji do profanacji. Wierzą, że teatr w swojej istocie dokonuje przewartościowania słowa, przedmiotu i ciała które pojawiają się na scenie, nadając im nowe znaczenia. W swojej praktyce korzystają z estetyki trash, wydobywając tematy i obrazy odrzucane przez społeczeństwo jako wstydliwe, niepokojące – wyrzucane na śmietnik. Szukają oznak jednorazowości, przejawiającej się w degradacji przedmiotu. Pracują na negacji postaci i zastąpieniu jej ideową, emocjonalną i uniwersalną figurą. Oprócz działań artystycznych członkowie grupy założyli Fundację Rozwoju Artystycznego Teatru, która jest platformą edukacyjną i produkcyjną dla młodych twórców.

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE